Zoals bekend dreigt regeringspartij Vooruit ermee de dividenden voor aandeelhouders te blokkeren indien er voor personeel in bedrijven die een goed jaar achter de rug hebben, niets extra inzit bovenop de loonstijging met 0,4 procent (bovenop de index). Maar PVDA zet druk op de socialistische partijen in de regering om het gaspedaal nog verder in te drukken.

'Dividenden plafonneren mag niet dienen om de lonen te plafonneren. Daar heeft Danny van de bouw niets aan, daar heeft Anna van de ouderenzorg niets aan', aldus voorzitter Mertens van de uiterst linkse partij. Hij noemt dat dreigement goed als drukkingsmiddel, maar PVDA wil echte opslag mogelijk maken door de loononderhandelingen vrij te maken. 'Zorg dat de loonnorm niet langer bindend is, maar dat de loonnorm indicatief wordt.'

De partij heeft daarvoor al een wetsvoorstel ingediend, maar wil de regering of socialisten steunen indien ze met een eigen tekst komen. 'Het gaat ons niet om de naam van het wetsvoorstel. Het gaat ons erover dat de onderhandelingen opnieuw worden vrijgemaakt, en dat de werkende klasse het respect krijgt dat ze verdient.'

Verder in zijn toespraak herhaalt Mertens zijn pleidooi om brugpensioen opnieuw mogelijk te maken vanaf 58 jaar en voor de invoering van een rijkentaks. Ook de afschaffing van de patenten op vaccins passeerde de revue. 'We moeten de vaccins sneller verspreiden dan het virus', luidde het . PVDA pleitte daar al langer geleden voor en het idee krijgt nu ook bij andere partijen navolging. 'Met de PVDA doen we de lijnen bewegen', klopt Mertens zichzelf op de borst. 'Dat is de functie van links. Om opnieuw fier te zijn, om opnieuw in het offensief te gaan, en om samen sterker te worden tegen oprukkend rechts.'

Zoals bekend dreigt regeringspartij Vooruit ermee de dividenden voor aandeelhouders te blokkeren indien er voor personeel in bedrijven die een goed jaar achter de rug hebben, niets extra inzit bovenop de loonstijging met 0,4 procent (bovenop de index). Maar PVDA zet druk op de socialistische partijen in de regering om het gaspedaal nog verder in te drukken. 'Dividenden plafonneren mag niet dienen om de lonen te plafonneren. Daar heeft Danny van de bouw niets aan, daar heeft Anna van de ouderenzorg niets aan', aldus voorzitter Mertens van de uiterst linkse partij. Hij noemt dat dreigement goed als drukkingsmiddel, maar PVDA wil echte opslag mogelijk maken door de loononderhandelingen vrij te maken. 'Zorg dat de loonnorm niet langer bindend is, maar dat de loonnorm indicatief wordt.' De partij heeft daarvoor al een wetsvoorstel ingediend, maar wil de regering of socialisten steunen indien ze met een eigen tekst komen. 'Het gaat ons niet om de naam van het wetsvoorstel. Het gaat ons erover dat de onderhandelingen opnieuw worden vrijgemaakt, en dat de werkende klasse het respect krijgt dat ze verdient.' Verder in zijn toespraak herhaalt Mertens zijn pleidooi om brugpensioen opnieuw mogelijk te maken vanaf 58 jaar en voor de invoering van een rijkentaks. Ook de afschaffing van de patenten op vaccins passeerde de revue. 'We moeten de vaccins sneller verspreiden dan het virus', luidde het . PVDA pleitte daar al langer geleden voor en het idee krijgt nu ook bij andere partijen navolging. 'Met de PVDA doen we de lijnen bewegen', klopt Mertens zichzelf op de borst. 'Dat is de functie van links. Om opnieuw fier te zijn, om opnieuw in het offensief te gaan, en om samen sterker te worden tegen oprukkend rechts.'