Slechts één van de vier PS-commissieleden onthield zich symbolisch. N-VA, CD&V, Open Vld en MR stemden voor, Vlaams Belang en Ecolo tegen. De sp.a onthield zich ook symbolisch, maar keurt de regeling in plenaire zitting goed.

Bedoeling van het voorstel is dat de voorwaarden die nu al voor bepaalde categorieën van personen gelden voor iedereen van kracht worden. Belgen en niet-EU'ers die een familielid willen laten overkomen, moeten voortaan kunnen bewijzen dat ze over behoorlijke huisvesting en voldoende bestaansmiddelen (120% van het leefloon) beschikken.

Gezinshereniging kan voor Belgen straks ook enkel wanneer ze 21 jaar zijn. Voor niet-EU'ers worden enkel aanvragen vanuit het buitenland aanvaard.

Na kritiek van de Raad van State en bevoegd staatssecretaris Melchior Wathelet pasten de indieners de tekst nog op enkele plaatsen aan. Dat de regelgeving voor Belgen wel strenger blijft dan voor EU'ers - EU'ers kunnen bijvoorbeeld al gezinshereniging aanvragen op hun 18de - zorgde ervoor dat een aantal socialisten zich nog onthielden. Dat was het geval met Karin Temmerman (sp.a) en Rachid Madrane (PS).

Dé verrassing was echter dat de drie andere PS'ers uiteindelijk voor de tekst stemden. De Franstalige socialisten kantten zich maandenlang tegen de verstrenging en kondigden op het eind van het debat tot consternatie van velen aan dat ze toch zouden voor stemmen. (Belga)

Slechts één van de vier PS-commissieleden onthield zich symbolisch. N-VA, CD&V, Open Vld en MR stemden voor, Vlaams Belang en Ecolo tegen. De sp.a onthield zich ook symbolisch, maar keurt de regeling in plenaire zitting goed. Bedoeling van het voorstel is dat de voorwaarden die nu al voor bepaalde categorieën van personen gelden voor iedereen van kracht worden. Belgen en niet-EU'ers die een familielid willen laten overkomen, moeten voortaan kunnen bewijzen dat ze over behoorlijke huisvesting en voldoende bestaansmiddelen (120% van het leefloon) beschikken. Gezinshereniging kan voor Belgen straks ook enkel wanneer ze 21 jaar zijn. Voor niet-EU'ers worden enkel aanvragen vanuit het buitenland aanvaard. Na kritiek van de Raad van State en bevoegd staatssecretaris Melchior Wathelet pasten de indieners de tekst nog op enkele plaatsen aan. Dat de regelgeving voor Belgen wel strenger blijft dan voor EU'ers - EU'ers kunnen bijvoorbeeld al gezinshereniging aanvragen op hun 18de - zorgde ervoor dat een aantal socialisten zich nog onthielden. Dat was het geval met Karin Temmerman (sp.a) en Rachid Madrane (PS). Dé verrassing was echter dat de drie andere PS'ers uiteindelijk voor de tekst stemden. De Franstalige socialisten kantten zich maandenlang tegen de verstrenging en kondigden op het eind van het debat tot consternatie van velen aan dat ze toch zouden voor stemmen. (Belga)