Brussels minister Sven Gatz (Open VLD) pleitte voor nultolerantie nadat een politievakbond behoorlijk schokkende beelden op het net had gezet. Daarop was te zien hoe drie agenten bijzonder hardhandig werden aangepakt toen ze een man wilden arresteren die in de Anderlechtse wijk Kuregem net een winkeldiefstal met een mes had gepleegd. In een mum van tijd werd de politie aangevallen door toegesnelde omstaanders. Een agent werd daarbij in het gezicht geschopt door een gehelmde man.
...

Brussels minister Sven Gatz (Open VLD) pleitte voor nultolerantie nadat een politievakbond behoorlijk schokkende beelden op het net had gezet. Daarop was te zien hoe drie agenten bijzonder hardhandig werden aangepakt toen ze een man wilden arresteren die in de Anderlechtse wijk Kuregem net een winkeldiefstal met een mes had gepleegd. In een mum van tijd werd de politie aangevallen door toegesnelde omstaanders. Een agent werd daarbij in het gezicht geschopt door een gehelmde man.Gatz zei ook dat het tijd werd om dergelijke voorvallen te bespreken in de Brusselse regering. Want het is niet duidelijk of iedereen het daar eens is met de noodzaak van een harde aanpak. Rudi 'transparant' Vervoort (PS) liet zich eens te meer kennen als een bijzonder terughoudende minister-president die zich beperkte tot getweet. Toen een paar weken geleden een jongere zich na een politiecontrole te pletter reed tegen een combi, deed staatssecretaris Pascal Smet (SP.A) uitspraken die de aanpak van de politie in vraag stelde. Die werden hem door de vakbonden zeer kwalijk genomen.Het had meer indruk gemaakt als de minister-president en zijn staatssecretaris meteen naar de wijken geweest waren om zelf te zien hoe het daar gesteld is. Maar de huidige generatie van beleidsvoerders blijft liever in veilige bubbel van de sociale media.De Brusselse burgemeesters klaagden meteen over het gebrek aan federaal geld voor hun korpsen. Maar ze blijven wel vasthouden aan de zes politiezones, een unicum in Europa. Die als één zone doen werken zou een behoorlijke besparing opleveren. Nog wat geld nodig? Stuur de Hoge Ambtenaar naar huis die in Brussel de rol van gouverneur speelt. Veiligheid is naar verluidt de voornaamste bevoegdheid van mevrouw Viviane Scholliers, die er wel een kabinet in dure kantoren op nahoudt, maar zich sinds haar aanstelling enkel door een totaal mutisme en afwezigheid heeft laten kennen.Het blijft merkwaardig hoe moeilijk vooral linkse partijen het in Brussel hebben om geweld tegen politie te veroordelen. Na de schokkende beelden van Anderlecht tweette Pacal Smet meteen dat dit soort geweld altijd onaanvaardbaar is. Maar bij zijn fractie in het Brussels parlement bestaat nog altijd een haast niet te onderdrukken neiging om het gewelddadig gedrag van Brusselse 'jongeren' vanuit een context van sociale achterstand te vergoelijken.Ook Ecolo veroordeelde het geweld, maar riep tegelijk op 'om te investeren in relaties van wederzijds begrip en respect tussen politie en burgers'. Ga dat maar eens vertellen aan de agent die nu met een hersenschudding in het ziekenhuis ligt. Daarmee zegt de partij eigenlijk dat een goed gesprek veel zou kunnen oplossen. Dat is een gevaarlijke illusie, die het gevolg is van een grote verwarring: als een Brusselse jongere in aanraking komt met de politie is hij in veel linkse ogen niet de dader, maar per definitie het slachtoffer. Links zal het niet over zijn wandaad hebben, maar meteen over zijn sociale situatie, die er een is van achterstelling. De politie wordt gezien als een repressieve kracht die het onrechtvaardige systeem verdedigt.Dit onwrikbare credo heeft bijzonder negatieve gevolgen, omdat het geen nuance kent. En zoals nu weer blijkt uit de reactie van Ecolo na de rellen in Anderlecht worden de jongeren als een homogeen blok beschouwd. Daarmee bewijst de partij Brusselse jongeren absoluut geen dienst. Want wie de beelden goed bekijkt ziet dat één van de agressiefste personen absoluut geen jongere is en waarschijnlijk zelfs helemaal niet in de buurt woont. Sinds de dood van de jonge Adil zijn in Brussel veel verontrustende graffiti opgedoken, die oproepen om van de coronacrisis gebruik te maken om gemaskerde aanvallen op de politie te doen. De gebeurtenissen van Anderlecht tonen aan dat dit gevaarlijk netwerk goed functioneert.De rellen in Anderlecht hadden dan ook alles van een ideale gelegenheid voor onruststokers en casseurs om agenten aan te vallen. De man die gearresteerd werd, was geen jongere uit de buurt, maar een man zonder papieren die zich nu laat doorgaan voor Algerijn, omdat hij weet dat dit land geen uitleveringsverdrag heeft met België. Dat zal waarschijnlijk betekenen dat hij binnen een paar dagen weer op vrije voeten is.Hier ging het absoluut niet over een uitbarsting van gefrustreerde jongeren, die hun situatie beu waren. Een gewapende winkeldief werd verdedigd door wat moeilijk anders dan krapuul kan genoemd worden. Of mag dat niet meer gezegd worden van iemand die een agent in functie in het gezicht schopt? Dat is een daad met potentieel dodelijk gevolg, waarvoor geen excuses zijn. De agenten gaven blijk van een indrukwekkende zelfbeheersing. Ze hadden alle recht om zich bedreigd te voelen en hun wapens boven te halen. Dat ze dit niet deden, is behoorlijk bewonderenswaardig.Zullen we het nog eens herhalen: er is eigenlijk geen groot probleem met Brusselse jongeren. Maar wel met politici die niet ingrijpen als een situatie verrot omdat een kleine groep met slechte bedoelingen de meerderheid opjut en manipuleert. Die minderheid bestaat uit een nog kleinere groep van zelfverklaarde radicalen. Maar ook uit jongeren die in opdracht van drughandelaars politie uit hun territorium willen houden. Men moet dringend die kwalijke elementen isoleren en hen doen en laten van nabij opvolgen.Links moet dat onderscheid ook durven maken en zich niet opsluiten in een versleten politiek-correcte analyse waarbij wangedrag van alle jongeren steeds vanuit discriminatie verklaard wordt. Voor wat in Anderlecht gebeurde, moeten geen verklaringen gezocht worden: het was een ernstig crimineel feit. Het enige antwoord dat verantwoordelijke politici hierop kunnen geven is zero-tolerance waar minister Gatz voor pleit en waartegen niemand bezwaren kan hebben: gevaarlijke individuen weghalen, voor ze de hele groep definitief aantasten en het geweld niet meer te beheersen is.Als de linkse partijen niet in staat zijn deze analyse te maken, brengen ze stilaan de openbare veiligheid in Brussel in gevaar. Want er waren niet alleen de rellen in Anderlecht. In het centrum van de stad vielen vorige week vuurschoten bij een massale vechtpartij tussen twee bendes van twintig mannen. Die mogen vooral niet als faits-divers worden afgedaan. Van het gebrek aan politieke moed zullen enkel populisten en extreemrechts profiteren. Het imago van Brussel als hellhole zal weer gevoed worden. En het voornaamste slachtoffer zal de overgrote meerderheid van de Brusselse jongeren zijn, omdat zwakke politici vanuit een ideologische verwarring een kleine kwaadaardige minderheid niet durven aan te pakken.