Schins was bijzonder scherp in zijn analyse van de gerechtelijke achterstand en het uitblijven van de modernisering van justitie. "Een rondgang door de lokalen waar de strafdossiers liggen te wachten op de vaststelling van een datum waarop het hoger beroep kan worden behandeld, is ronduit ontmoedigend. Voor niet prioritaire zaken drukken we die wachttijd vaak niet meer uit in maanden, maar wel in jaren: dossiers die zoals goede wijnen jaren liggen te wachten tot ze van onder het stof worden gehaald om te worden geopend, vormen spijtig genoeg geen uitzondering." Het kan niet langer getolereerd worden dat strafzaken met een enorme impact op het maatschappelijk leven zonder meer de mist ingaan, stelt Schins. "Dergelijke situatie is justitie onwaardig, ondermijnt het gezag van de strafrechter, versterkt het gevoel van straffeloosheid en doet het gebrek aan vertrouwen in het gerecht slechts toenemen." De procureur-generaal stelde een nieuw model voor de strafrechtspleging voor, met een vereenvoudiging en versnelling van de onderzoeksfase en met een nieuwe rol voor de onderzoeksrechter. (JDE)

Schins was bijzonder scherp in zijn analyse van de gerechtelijke achterstand en het uitblijven van de modernisering van justitie. "Een rondgang door de lokalen waar de strafdossiers liggen te wachten op de vaststelling van een datum waarop het hoger beroep kan worden behandeld, is ronduit ontmoedigend. Voor niet prioritaire zaken drukken we die wachttijd vaak niet meer uit in maanden, maar wel in jaren: dossiers die zoals goede wijnen jaren liggen te wachten tot ze van onder het stof worden gehaald om te worden geopend, vormen spijtig genoeg geen uitzondering." Het kan niet langer getolereerd worden dat strafzaken met een enorme impact op het maatschappelijk leven zonder meer de mist ingaan, stelt Schins. "Dergelijke situatie is justitie onwaardig, ondermijnt het gezag van de strafrechter, versterkt het gevoel van straffeloosheid en doet het gebrek aan vertrouwen in het gerecht slechts toenemen." De procureur-generaal stelde een nieuw model voor de strafrechtspleging voor, met een vereenvoudiging en versnelling van de onderzoeksfase en met een nieuwe rol voor de onderzoeksrechter. (JDE)