"Naast de drie logische alternatieven - het Oosterweeltracé, het Meccanotracé en het nultracé - zijn er blijkbaar vijf nieuwe alternatieven weerhouden, die in een verkennende fase onderzocht zullen worden op hun haalbaarheid", zegt Claeys. "Dat verbaast me niet, aangezien er ruim honderd concrete bezwaren en adviezen werden ingediend door verscheidene groeperingen en overheden". Claeys vindt het vooral belangrijk dat de dienst MER expliciet verklaart dat het Meccanotracé zal beoordeeld worden op de eigen randvoorwaarden van stRaten-generaal, en niet die van de Vlaamse regering. Ook het feit dat een van de vijf nieuwe alternatieven een herwerking blijkt van een oud stRaten-generaalplan stemt Claeys tot tevredenheid. Het (gedeeltelijk) overkappen van de huidige Antwerpse ring wordt eveneens voor het eerst in het onderzoek opgenomen. "Hoewel het nog niet als onderscheidend tussen de verschillende alternatieven wordt meegenomen, is dat toch een belangrijke stap", aldus Claeys nog. Tot slot laat Claeys nog weten dat stRaten-generaal nu zeker een formele klacht zal indienen bij de Europese Commissie rond de bouw van een gevangenis op het Meccanotracé in Beveren. (OSN)

"Naast de drie logische alternatieven - het Oosterweeltracé, het Meccanotracé en het nultracé - zijn er blijkbaar vijf nieuwe alternatieven weerhouden, die in een verkennende fase onderzocht zullen worden op hun haalbaarheid", zegt Claeys. "Dat verbaast me niet, aangezien er ruim honderd concrete bezwaren en adviezen werden ingediend door verscheidene groeperingen en overheden". Claeys vindt het vooral belangrijk dat de dienst MER expliciet verklaart dat het Meccanotracé zal beoordeeld worden op de eigen randvoorwaarden van stRaten-generaal, en niet die van de Vlaamse regering. Ook het feit dat een van de vijf nieuwe alternatieven een herwerking blijkt van een oud stRaten-generaalplan stemt Claeys tot tevredenheid. Het (gedeeltelijk) overkappen van de huidige Antwerpse ring wordt eveneens voor het eerst in het onderzoek opgenomen. "Hoewel het nog niet als onderscheidend tussen de verschillende alternatieven wordt meegenomen, is dat toch een belangrijke stap", aldus Claeys nog. Tot slot laat Claeys nog weten dat stRaten-generaal nu zeker een formele klacht zal indienen bij de Europese Commissie rond de bouw van een gevangenis op het Meccanotracé in Beveren. (OSN)