Dertig jaar lang werd gediscussieerd of de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle verder kan verzanden of gebaggerd moet worden om pleziervaart toe te laten. "Vanuit een minderheidsstandpunt werd uiteindelijk een consensus bereikt om pleziervaart en natuurontwikkeling verder uit te werken", aldus Oost-Vlaams gouverneur André Denys, die als co-voorzitter van het Bekkenbestuur verklaarde dat dit één van zijn prioritaire dossiers was. "Het plan is een zeer goed voorbeeld van een integrale visie, waarbij veiligheid en bevaarbaarheid samenhangt met natuurontwikkeling, erfgoedbehoud en recreatie." Een nieuwe sluis in Heusden zal de scheiding maken met de getijdenschelde. Na baggerwerken tussen Melle en Gentbrugge, een oplossing voor het knijtenprobleem en een betere afvoer van regenwater, zullen pleziervaartuigen van daaruit de Gentse binnenstad kunnen binnenvaren. Na de werken zal het sluizencomplex Vlaamse Kaai permanent openstaan. Waardevolle getijdennatuur met slikken en schorren krijgt opnieuw kansen in de voormalige zandwinningsput van Melle en in Ham in Wetteren. Samen met het gebied Bastenakkers in Wetteren wordt een gecontroleerd overstromingsgebied voorzien. De totale vergunningsprocedure zal allicht 3 tot 4 jaar duren. Het plan kost Vlaanderen 13,7 miljoen euro. (DLA)

Dertig jaar lang werd gediscussieerd of de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle verder kan verzanden of gebaggerd moet worden om pleziervaart toe te laten. "Vanuit een minderheidsstandpunt werd uiteindelijk een consensus bereikt om pleziervaart en natuurontwikkeling verder uit te werken", aldus Oost-Vlaams gouverneur André Denys, die als co-voorzitter van het Bekkenbestuur verklaarde dat dit één van zijn prioritaire dossiers was. "Het plan is een zeer goed voorbeeld van een integrale visie, waarbij veiligheid en bevaarbaarheid samenhangt met natuurontwikkeling, erfgoedbehoud en recreatie." Een nieuwe sluis in Heusden zal de scheiding maken met de getijdenschelde. Na baggerwerken tussen Melle en Gentbrugge, een oplossing voor het knijtenprobleem en een betere afvoer van regenwater, zullen pleziervaartuigen van daaruit de Gentse binnenstad kunnen binnenvaren. Na de werken zal het sluizencomplex Vlaamse Kaai permanent openstaan. Waardevolle getijdennatuur met slikken en schorren krijgt opnieuw kansen in de voormalige zandwinningsput van Melle en in Ham in Wetteren. Samen met het gebied Bastenakkers in Wetteren wordt een gecontroleerd overstromingsgebied voorzien. De totale vergunningsprocedure zal allicht 3 tot 4 jaar duren. Het plan kost Vlaanderen 13,7 miljoen euro. (DLA)