Op een ferry van Stena Lines werden donderdagochtend zestien verstekelingen ontdekt. De mannen beweren afkomstig te zijn uit Irak, Iran en Roemenië. De bewuste ferry was vertrokken uit het Franse Cherbourg en meerde rond 16.30 uur aan in Rosslare, een haven in het zuiden van Ierland. Het parket stelt vast dat de vluchtelingen volgens bepaalde Ierse media in België zouden zijn geweest. Andere bronnen melden dan weer dat ze tien à twaalf uur in de container zouden hebben gezeten. "Door het parket (lokaal en/of federaal) zullen verder de nodige internationale contacten gelegd worden met de bevoegde overheden in Ierland, om na te gaan wat er zich werkelijk heeft afgespeeld en in welke mate er effectief een link zou zijn met het Belgische grondgebied", aldus een persbericht van het West-Vlaamse parket. Veel transmigranten verplaatsen zich tijdens hun zoektocht naar een route naar het Verenigd Koninkrijk immers meermaals binnen Frankrijk, België en Nederland. "Op dit ogenblik is het nog te vroeg om concrete uitspraken te doen naar de aanwezigheid van deze personen in België." Als Ierland zelf bijstand vraagt aan de Belgische justitie, zal het parket daar zeker op ingaan. Mensensmokkel is immers een internationaal vertakt crimineel fenomeen. In dat opzicht zal het West-Vlaamse parket ook nauw contact onderhouden met het federaal parket, dat een belangrijke rol speelt in die internationale samenwerking. (Belga)

Op een ferry van Stena Lines werden donderdagochtend zestien verstekelingen ontdekt. De mannen beweren afkomstig te zijn uit Irak, Iran en Roemenië. De bewuste ferry was vertrokken uit het Franse Cherbourg en meerde rond 16.30 uur aan in Rosslare, een haven in het zuiden van Ierland. Het parket stelt vast dat de vluchtelingen volgens bepaalde Ierse media in België zouden zijn geweest. Andere bronnen melden dan weer dat ze tien à twaalf uur in de container zouden hebben gezeten. "Door het parket (lokaal en/of federaal) zullen verder de nodige internationale contacten gelegd worden met de bevoegde overheden in Ierland, om na te gaan wat er zich werkelijk heeft afgespeeld en in welke mate er effectief een link zou zijn met het Belgische grondgebied", aldus een persbericht van het West-Vlaamse parket. Veel transmigranten verplaatsen zich tijdens hun zoektocht naar een route naar het Verenigd Koninkrijk immers meermaals binnen Frankrijk, België en Nederland. "Op dit ogenblik is het nog te vroeg om concrete uitspraken te doen naar de aanwezigheid van deze personen in België." Als Ierland zelf bijstand vraagt aan de Belgische justitie, zal het parket daar zeker op ingaan. Mensensmokkel is immers een internationaal vertakt crimineel fenomeen. In dat opzicht zal het West-Vlaamse parket ook nauw contact onderhouden met het federaal parket, dat een belangrijke rol speelt in die internationale samenwerking. (Belga)