Mugemangano was in 2014 PVDA-lijsttrekker in de kieskring Charleroi, maar raakte nipt niet verkozen. Omdat hij maar 14 stemmen tekort kwam, vroeg hij een hertelling. Het pas verkozen Waals Parlement wees dat verzoek echter af keurde de uitslag van de verkiezingen goed. Het gevolg was dat de betwiste stemmen niet herteld werden en dat Mugemangango zijn kans verloor om toch verkozen te zijn. "Ik diende 6 jaar geleden een bezwaar in, maar dat werd toen afgewezen door het pas verkozen parlement. Die hadden er zelf belang bij dat ik niet verkozen werd omdat ik van een andere partij ben en ik de plaats zou innemen van één van hen", zegt Mugemangango vrijdag. "Wij trokken naar het Europees Hof om aan de kaak te stellen dat in België de parlementairen, federaal en in de regio's, zowel rechter als partij zijn als het gaat over het goedkeuren van hun eigen verkiezing. Er bestaat in ons land geen onpartijdig orgaan bevoegd voor verkiezingsbetwistingen. Het EHRM stelt nu heel duidelijk dat het Belgisch systeem een schending inhoudt van artikel 3 van het aanvullend protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 13 van datzelfde verdrag. Zij die de beslissing namen, waren zelf belanghebbenden in de zaak, rechter en partij tegelijkertijd. En dat kan niet stelt het Hof", zegt Ivo Flachet, de advocaat van Mugemangango. (Belga)

Mugemangano was in 2014 PVDA-lijsttrekker in de kieskring Charleroi, maar raakte nipt niet verkozen. Omdat hij maar 14 stemmen tekort kwam, vroeg hij een hertelling. Het pas verkozen Waals Parlement wees dat verzoek echter af keurde de uitslag van de verkiezingen goed. Het gevolg was dat de betwiste stemmen niet herteld werden en dat Mugemangango zijn kans verloor om toch verkozen te zijn. "Ik diende 6 jaar geleden een bezwaar in, maar dat werd toen afgewezen door het pas verkozen parlement. Die hadden er zelf belang bij dat ik niet verkozen werd omdat ik van een andere partij ben en ik de plaats zou innemen van één van hen", zegt Mugemangango vrijdag. "Wij trokken naar het Europees Hof om aan de kaak te stellen dat in België de parlementairen, federaal en in de regio's, zowel rechter als partij zijn als het gaat over het goedkeuren van hun eigen verkiezing. Er bestaat in ons land geen onpartijdig orgaan bevoegd voor verkiezingsbetwistingen. Het EHRM stelt nu heel duidelijk dat het Belgisch systeem een schending inhoudt van artikel 3 van het aanvullend protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 13 van datzelfde verdrag. Zij die de beslissing namen, waren zelf belanghebbenden in de zaak, rechter en partij tegelijkertijd. En dat kan niet stelt het Hof", zegt Ivo Flachet, de advocaat van Mugemangango. (Belga)