Een humanitair visum wordt als gunst verleend door de Dienst Vreemdelingenzaken. Het geeft recht op een tijdelijk verblijf in België omwille van humanitaire redenen. Het visum moet elk jaar worden verlengd. Tot nog toe konden de houders de eerste jaren niet aan de slag in België. Dat verandert met het nieuwe kb, voortaan kunnen ze meteen naar de arbeidsmarkt trekken. "Iedereen is het erover eens dat werken in belangrijke mate bijdraagt tot integratie", zegt Kris Peeters. "Met dit kb zorgen we daarvoor. We maken het zo makkelijker om te voorzien in het eigen levensonderhoud en niet afhankelijk te zijn van sociale bijstand." Vorig jaar werden 2.125 humanitaire visa voor een lang verblijf in België afgeleverd, voornamelijk aan Syriërs. In 2016 ging het nog maar om 277. (Belga)

Een humanitair visum wordt als gunst verleend door de Dienst Vreemdelingenzaken. Het geeft recht op een tijdelijk verblijf in België omwille van humanitaire redenen. Het visum moet elk jaar worden verlengd. Tot nog toe konden de houders de eerste jaren niet aan de slag in België. Dat verandert met het nieuwe kb, voortaan kunnen ze meteen naar de arbeidsmarkt trekken. "Iedereen is het erover eens dat werken in belangrijke mate bijdraagt tot integratie", zegt Kris Peeters. "Met dit kb zorgen we daarvoor. We maken het zo makkelijker om te voorzien in het eigen levensonderhoud en niet afhankelijk te zijn van sociale bijstand." Vorig jaar werden 2.125 humanitaire visa voor een lang verblijf in België afgeleverd, voornamelijk aan Syriërs. In 2016 ging het nog maar om 277. (Belga)