'Niet alleen mensen met een migratieachtergrond en mensen uit kansengroepen, maar ook mensen met een handicap blijven ondervertegenwoordigd in het hoger onderwijs.' Dat zegt SP.A-parlementslid Tine Soens op basis van cijfers die GRIP vzw (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een Handicap) donderdag heeft bekendgemaakt tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement.

Uit de cijfers van GRIP blijkt dat in 2006 18 procent van de personen met een handicap een diploma hoger onderwijs had, tegenover 37 procent bij personen zonder handicap. In 2014 was dat respectievelijk 21 procent en 41 procent. 'Ondanks het toenemend aantal diploma's en maatregelen om de kloof te dichten, is de kloof dus nog met één procentpunt vergroot', aldus Soens.

Volgens de SP.A-politica tonen de cijfers aan 'dat er iets schort aan de toegankelijkheid van ons hoger onderwijs voor personen met een handicap'. Dat moet anders, vindt Soens. 'Ook zij hebben recht op een goede ondersteuning, zodat ze uitzicht krijgen op een diploma, een goede job en een goed leven. We merken op het terrein veel goede wil, maar we horen uit het veld ook veel verhalen van moeilijkheden. Vandaar ons voorstel van decreet om die toegankelijkheid te verbeteren.'

'Niet alleen mensen met een migratieachtergrond en mensen uit kansengroepen, maar ook mensen met een handicap blijven ondervertegenwoordigd in het hoger onderwijs.' Dat zegt SP.A-parlementslid Tine Soens op basis van cijfers die GRIP vzw (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een Handicap) donderdag heeft bekendgemaakt tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement. Uit de cijfers van GRIP blijkt dat in 2006 18 procent van de personen met een handicap een diploma hoger onderwijs had, tegenover 37 procent bij personen zonder handicap. In 2014 was dat respectievelijk 21 procent en 41 procent. 'Ondanks het toenemend aantal diploma's en maatregelen om de kloof te dichten, is de kloof dus nog met één procentpunt vergroot', aldus Soens. Volgens de SP.A-politica tonen de cijfers aan 'dat er iets schort aan de toegankelijkheid van ons hoger onderwijs voor personen met een handicap'. Dat moet anders, vindt Soens. 'Ook zij hebben recht op een goede ondersteuning, zodat ze uitzicht krijgen op een diploma, een goede job en een goed leven. We merken op het terrein veel goede wil, maar we horen uit het veld ook veel verhalen van moeilijkheden. Vandaar ons voorstel van decreet om die toegankelijkheid te verbeteren.'