In het rapport illustreert Oxfam de ongelijkheid van de klimaatverandering. De CO2-uitstoot van armere landen is in verhouding met die van de rijke landen verwaarloosbaar. Toch lopen de mensen daar een veel hoger risico om te moeten vluchten dan degenen die het meeste schade aanrichten aan het milieu. Cijfers van 2008 tot 2016 tonen aan dat gemiddeld 14 miljoen mensen in armere landen op de vlucht zijn geslagen door extreme weersomstandigheden. In hoge inkomenslanden ging dat over 1 miljoen mensen. In totaal werden er vorig jaar 23,5 miljoen nieuwe klimaatvluchtelingen geteld. Dat cijfer is volgens Oxfam wellicht een onderschatting: mensen die vluchten voor weerfenomenen als droogte en een stijgende zeespiegel werden niet meegeteld. "Hoeveel orkanen moeten er nog komen vooraleer onze politici inzien wat er aan de hand is en actie ondernemen?", vraagt Brigitte Gloire, klimaatexperte van Oxfam Solidariteit, zich af. "Kustlijnen lopen onder, huizen spoelen weg en landbouwgronden drogen uit. De levens van miljoenen mensen, die zelf amper een inbreng hadden in de klimaatverandering, worden verwoest." De klimaatconferentie van de Verenigde Naties, COP23, gaat op 6 november van start in het Duitse Bonn. De conferentie wordt voorgezeten door Fiji, de eerste kleine eilandstaat die die rol op zich neemt, en een land waar de klimaatverandering zich sterk laat voelen. Oxfam roept politici op om zich in te zetten voor onder meer hogere emissiereducties. "Landen moeten er alles aan doen om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zo de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. België moet haar beloften nakomen en hier dringend werk van maken", aldus Gloire. Politici moeten volgens Oxfam ook meer werk maken van financiële steun voor de bestrijding van en aanpassing aan klimaatverandering. "Rijkere landen hebben de financiële doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs nog lang niet bereikt. Ze moeten aantonen hoe ze hun doel willen bereiken. België is zijn beloften niet nagekomen en moet zo snel mogelijk zijn internationale financiële klimaatbijdrage leveren voor ontwikkelingslanden." EMBARGO TOT 2/11 om 1u01. (Belga)

In het rapport illustreert Oxfam de ongelijkheid van de klimaatverandering. De CO2-uitstoot van armere landen is in verhouding met die van de rijke landen verwaarloosbaar. Toch lopen de mensen daar een veel hoger risico om te moeten vluchten dan degenen die het meeste schade aanrichten aan het milieu. Cijfers van 2008 tot 2016 tonen aan dat gemiddeld 14 miljoen mensen in armere landen op de vlucht zijn geslagen door extreme weersomstandigheden. In hoge inkomenslanden ging dat over 1 miljoen mensen. In totaal werden er vorig jaar 23,5 miljoen nieuwe klimaatvluchtelingen geteld. Dat cijfer is volgens Oxfam wellicht een onderschatting: mensen die vluchten voor weerfenomenen als droogte en een stijgende zeespiegel werden niet meegeteld. "Hoeveel orkanen moeten er nog komen vooraleer onze politici inzien wat er aan de hand is en actie ondernemen?", vraagt Brigitte Gloire, klimaatexperte van Oxfam Solidariteit, zich af. "Kustlijnen lopen onder, huizen spoelen weg en landbouwgronden drogen uit. De levens van miljoenen mensen, die zelf amper een inbreng hadden in de klimaatverandering, worden verwoest." De klimaatconferentie van de Verenigde Naties, COP23, gaat op 6 november van start in het Duitse Bonn. De conferentie wordt voorgezeten door Fiji, de eerste kleine eilandstaat die die rol op zich neemt, en een land waar de klimaatverandering zich sterk laat voelen. Oxfam roept politici op om zich in te zetten voor onder meer hogere emissiereducties. "Landen moeten er alles aan doen om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zo de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. België moet haar beloften nakomen en hier dringend werk van maken", aldus Gloire. Politici moeten volgens Oxfam ook meer werk maken van financiële steun voor de bestrijding van en aanpassing aan klimaatverandering. "Rijkere landen hebben de financiële doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs nog lang niet bereikt. Ze moeten aantonen hoe ze hun doel willen bereiken. België is zijn beloften niet nagekomen en moet zo snel mogelijk zijn internationale financiële klimaatbijdrage leveren voor ontwikkelingslanden." EMBARGO TOT 2/11 om 1u01. (Belga)