Melikan Kucam, die toen nog in de Mechelse gemeenteraad zat, was door het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aangesteld om lijsten met kandidaten op te stellen voor een humanitaire reddingsoperatie van Assyrische christenen uit het oorlogsgebied in Syrië en Irak. Kucam genoot veel vertrouwen van het kabinet: hij screende de families en bepaalde wie er op de lijsten kwam. De rechtbank vond het bewezen dat hij op schromelijke wijze misbruik maakte van die bevoorrechte positie om zich riant te laten betalen voor een plaats op die lijsten. Kucam wist bovendien maar al te goed dat een aantal van die kandidaten nooit zinnens was om asiel aan te vragen in België, wat in strijd was met de voorwaarden voor het verkrijgen van een visum. Voor Kucam was dat een reden om nog hogere bedragen aan te rekenen. Kucam ontkende dat hij geld ontving, maar verklaarde wel dat hij "boetes oplegde" of "borgen vroeg" om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de regels hield. De rechtbank vond zijn uitleg compleet ongeloofwaardig. Ook zijn zoon Emanuël (23) en vrouw Birsen Y. (41) waren actief bij de praktijken betrokken. De zeven overige beklaagden hadden hen visumkandidaten aangebracht. Het openbaar ministerie had de onmiddellijke aanhouding van Kucam gevorderd, maar de rechtbank ging daar niet op in. (Belga)

Melikan Kucam, die toen nog in de Mechelse gemeenteraad zat, was door het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aangesteld om lijsten met kandidaten op te stellen voor een humanitaire reddingsoperatie van Assyrische christenen uit het oorlogsgebied in Syrië en Irak. Kucam genoot veel vertrouwen van het kabinet: hij screende de families en bepaalde wie er op de lijsten kwam. De rechtbank vond het bewezen dat hij op schromelijke wijze misbruik maakte van die bevoorrechte positie om zich riant te laten betalen voor een plaats op die lijsten. Kucam wist bovendien maar al te goed dat een aantal van die kandidaten nooit zinnens was om asiel aan te vragen in België, wat in strijd was met de voorwaarden voor het verkrijgen van een visum. Voor Kucam was dat een reden om nog hogere bedragen aan te rekenen. Kucam ontkende dat hij geld ontving, maar verklaarde wel dat hij "boetes oplegde" of "borgen vroeg" om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de regels hield. De rechtbank vond zijn uitleg compleet ongeloofwaardig. Ook zijn zoon Emanuël (23) en vrouw Birsen Y. (41) waren actief bij de praktijken betrokken. De zeven overige beklaagden hadden hen visumkandidaten aangebracht. Het openbaar ministerie had de onmiddellijke aanhouding van Kucam gevorderd, maar de rechtbank ging daar niet op in. (Belga)