Het meldpunt 1712 werd in maart 2012 gelanceerd. Op het meldpunt kan iedereen (tussen 9 uur en 17 uur) gratis terecht voor meldingen of vragen rond geweld en misbruik. Dat kan gaan over partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmis(be)handeling, pesten, geweld in gezagsrelaties, maar ook over misdrijven met geweld. Tussen maart 2012 en mei 2013 ontving het meldpunt 4.899 oproepen. De meeste oproepen werden geregistreerd in de maanden oktober 2012 en april/mei 2013, niet toevallig nadat de media aandacht hadden voor enkele opvallende gevallen van misbruik. Naast het telefonische meldpunt bestaat er ook een website www.1712.be. Bedoeling is dat die website verder wordt uitgebouwd met een interactief luik via e-mail en via een chatfunctie. (Belga)

Het meldpunt 1712 werd in maart 2012 gelanceerd. Op het meldpunt kan iedereen (tussen 9 uur en 17 uur) gratis terecht voor meldingen of vragen rond geweld en misbruik. Dat kan gaan over partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmis(be)handeling, pesten, geweld in gezagsrelaties, maar ook over misdrijven met geweld. Tussen maart 2012 en mei 2013 ontving het meldpunt 4.899 oproepen. De meeste oproepen werden geregistreerd in de maanden oktober 2012 en april/mei 2013, niet toevallig nadat de media aandacht hadden voor enkele opvallende gevallen van misbruik. Naast het telefonische meldpunt bestaat er ook een website www.1712.be. Bedoeling is dat die website verder wordt uitgebouwd met een interactief luik via e-mail en via een chatfunctie. (Belga)