Het aantal ligt fors hoger dan in 2014, toen sprake was van 2.755 meldingen, besluit Vlaams parlementslid Katrien Schryvers uit cijfers van Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V).

In totaal liepen vorig jaar 4.707 meldingen binnen over 5.934 mensen. In 65 procent van de gevallen ging het om kinderen, twee keer op de drie vanwege intrafamiliaal geweld. Daarnaast liepen 1.021 meldingen binnen van geweld onder volwassenen, waarvan 640 over partnergeweld. Maar ook ouderenmishandeling dook met 215 meldingen vaak op.

Het totale aantal meldingen lag met 4.707 iets lager dan de 4.852 van het jaar voordien, maar wel opnieuw een stuk hoger dan de 3.248 van 2013 en de 2.548 van 2012 (vanaf de oprichting in maart). "Mogelijk hebben de stijgende cijfers ook te maken met de grotere bekendheid van het meldpunt 1712", vermoed Schryvers

Aantal klachten in kinderopvang in dalende lijn

Het aantal klachten in de kinderopvang zit in dalende lijn. In 2015 telde Kind & Gezin 654 klachten, duidelijk minder dan de voorgaande jaren. Zo ging het in 2012 nog om 860 klachten, in 2013 om 844 en in 2014 om 804. Ook dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) heeft opgevraagd bij minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

De meeste klachten hebben betrekking op de communicatie met de kinderopvang. Van de 3.162 klachten die sinds 2012 zijn ingediend, hadden er 423 te maken met communicatie. Daarnaast hadden de klachten vooral betrekking op de dynamische veiligheid (381) en de personeelsomkadering (345).

Aan al de klachten werd gevolg gegeven. In 864 gevallen werd een inspectieopdracht gegeven, 641 keren werd een informatieve nota opgemaakt. Voor 367 klachten werd een opdracht gegeven aan de voorziening. In 236 gevallen werd de klacht terug ingetrokken en bij 207 klachten werd de procedure 'gevaarsituatie' opgestart.

"Het dalend aantal klachten in de kinderopvang is goed nieuws", vindt CD&V-politica Schryvers, "Het toont aan dat er stevig wordt ingezet op kwaliteit." (Belga/JH)

Het aantal ligt fors hoger dan in 2014, toen sprake was van 2.755 meldingen, besluit Vlaams parlementslid Katrien Schryvers uit cijfers van Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V). In totaal liepen vorig jaar 4.707 meldingen binnen over 5.934 mensen. In 65 procent van de gevallen ging het om kinderen, twee keer op de drie vanwege intrafamiliaal geweld. Daarnaast liepen 1.021 meldingen binnen van geweld onder volwassenen, waarvan 640 over partnergeweld. Maar ook ouderenmishandeling dook met 215 meldingen vaak op. Het totale aantal meldingen lag met 4.707 iets lager dan de 4.852 van het jaar voordien, maar wel opnieuw een stuk hoger dan de 3.248 van 2013 en de 2.548 van 2012 (vanaf de oprichting in maart). "Mogelijk hebben de stijgende cijfers ook te maken met de grotere bekendheid van het meldpunt 1712", vermoed SchryversHet aantal klachten in de kinderopvang zit in dalende lijn. In 2015 telde Kind & Gezin 654 klachten, duidelijk minder dan de voorgaande jaren. Zo ging het in 2012 nog om 860 klachten, in 2013 om 844 en in 2014 om 804. Ook dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) heeft opgevraagd bij minister van Welzijn Jo Vandeurzen. De meeste klachten hebben betrekking op de communicatie met de kinderopvang. Van de 3.162 klachten die sinds 2012 zijn ingediend, hadden er 423 te maken met communicatie. Daarnaast hadden de klachten vooral betrekking op de dynamische veiligheid (381) en de personeelsomkadering (345). Aan al de klachten werd gevolg gegeven. In 864 gevallen werd een inspectieopdracht gegeven, 641 keren werd een informatieve nota opgemaakt. Voor 367 klachten werd een opdracht gegeven aan de voorziening. In 236 gevallen werd de klacht terug ingetrokken en bij 207 klachten werd de procedure 'gevaarsituatie' opgestart. "Het dalend aantal klachten in de kinderopvang is goed nieuws", vindt CD&V-politica Schryvers, "Het toont aan dat er stevig wordt ingezet op kwaliteit." (Belga/JH)