Tot 17 december liep het aantal meldingen van fiscale fraude vorig jaar op tot 2.757. Dat is vijf keer zoveel als in 2010, toen er nog maar 540 meldingen waren. De meldingen hebben betrekking op fiscale fraude en inbreuken op de sociale wetgeving, zoals zwartwerk, bijstandsfraude of valse domiciliëring. Volgens Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën, stellen 2.757 "verklikkingen" niet eens zo heel veel voor. "Al bij al blijft het een randfenomeen. We hebben 6.837.000 belastingplichtige burgers bij de personenbelasting, 481.000 belastingplichtige bedrijven, 89.000 belastingplichtige rechtspersonen en 832.000 btw-plichtigen. In vergelijking daarmee stellen 2.757 meldingen echt weinig voor." (Belga)

Tot 17 december liep het aantal meldingen van fiscale fraude vorig jaar op tot 2.757. Dat is vijf keer zoveel als in 2010, toen er nog maar 540 meldingen waren. De meldingen hebben betrekking op fiscale fraude en inbreuken op de sociale wetgeving, zoals zwartwerk, bijstandsfraude of valse domiciliëring. Volgens Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën, stellen 2.757 "verklikkingen" niet eens zo heel veel voor. "Al bij al blijft het een randfenomeen. We hebben 6.837.000 belastingplichtige burgers bij de personenbelasting, 481.000 belastingplichtige bedrijven, 89.000 belastingplichtige rechtspersonen en 832.000 btw-plichtigen. In vergelijking daarmee stellen 2.757 meldingen echt weinig voor." (Belga)