Tegelijk wijst De Crem erop dat het "wel belangrijk (is) om steeds de website van de FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen voor de exacte informatie". De bevoegde Europees commissaris, Ylva Johansson, merkte op dat de beslissing toekomt aan de lidstaten. Ze voegde eraan toe dat sommige landen wat terughoudender zijn. Zwitserland heeft alvast beslist dat het zijn landsgrenzen met alle EU-lidstaten en Groot-Brittannië op 15 juni heropent. De federale raad verwijst voor die beslissing naar de verbetering van de epidemiologische situatie. Nog op vandaag hebben de Centraal-Europese landen Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië en Slovakije de grenzen geopend voor elkaars burgers. Oostenrijk had donderdag al aangekondigd de grenzen met al zijn buurlanden, met uitzondering van Italië, te heropenen. Deze vier landen behoren, net als België, tot de Schengenlanden. In de Schengenregio zijn grenscontroles eigenlijk afgeschaft, maar door de uitbraak van het coronavirus voerden de meeste landen toch weer controles in. (Belga)

Tegelijk wijst De Crem erop dat het "wel belangrijk (is) om steeds de website van de FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen voor de exacte informatie". De bevoegde Europees commissaris, Ylva Johansson, merkte op dat de beslissing toekomt aan de lidstaten. Ze voegde eraan toe dat sommige landen wat terughoudender zijn. Zwitserland heeft alvast beslist dat het zijn landsgrenzen met alle EU-lidstaten en Groot-Brittannië op 15 juni heropent. De federale raad verwijst voor die beslissing naar de verbetering van de epidemiologische situatie. Nog op vandaag hebben de Centraal-Europese landen Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië en Slovakije de grenzen geopend voor elkaars burgers. Oostenrijk had donderdag al aangekondigd de grenzen met al zijn buurlanden, met uitzondering van Italië, te heropenen. Deze vier landen behoren, net als België, tot de Schengenlanden. In de Schengenregio zijn grenscontroles eigenlijk afgeschaft, maar door de uitbraak van het coronavirus voerden de meeste landen toch weer controles in. (Belga)