De LEZ werd door de vorige regering ingevoerd over het hele grondgebied van het Brusselse Gewest en voorziet in een geleidelijk verbod van de meest vervuilende voertuigen, voornamelijk dieselwagens maar na enkele jaren ook de benzinevoertuigen. Het klimaatplan voorziet de ban van dieselwagens tegen uiterlijk 2030 en de benzine- en lpg-wagens tegen ten laatste 2035. Daarnaast worden motorfietsen geïntegreerd in de LEZ. Zij zijn momenteel "om operationele redenen" buiten het toepassingsgebied. Vanaf 2022 zouden de meest vervuilende motorfietsen verboden kunnen worden binnen het hoofdstedelijk gewest. De verstrenging van de LEZ-regelgeving zal gebeuren in overleg met de desbetreffende stakeholders en professionele sectoren, en rekening houdend met de socio-economische en budgettaire impact en de beschikbare alternatieve technologieën. Voorts wil de Brusselse regering nadenken over een 'zero-emissiezone' (ZEZ) in de Vijfhoek of in bepaalde gebieden, bijvoorbeeld in de handelsknooppunten. Daaraan zouden strengere toegangscriteria worden gekoppeld dan aan de LEZ. Het verbod op diesel- en benzinewagens en op gemotoriseerde tweewielers zou overigens worden versneld en eventueel gepaard gaan met een volledig verbod op vrachtwagens (rekening houdend met eventuele afwijkingen). Niet-herlaadbare hybride benzinevoertuigen of CNG-voertuigen zouden omwille van hun milieukenmerken buiten de strengere toegangscriteria vallen. Zoniet zou er in feite een totaalverbod op voertuigen op fossiele brandstoffen komen. Ten slotte wordt de controle op de LEZ versterkt, onder meer voor buitenlandse voertuigen. (Belga)

De LEZ werd door de vorige regering ingevoerd over het hele grondgebied van het Brusselse Gewest en voorziet in een geleidelijk verbod van de meest vervuilende voertuigen, voornamelijk dieselwagens maar na enkele jaren ook de benzinevoertuigen. Het klimaatplan voorziet de ban van dieselwagens tegen uiterlijk 2030 en de benzine- en lpg-wagens tegen ten laatste 2035. Daarnaast worden motorfietsen geïntegreerd in de LEZ. Zij zijn momenteel "om operationele redenen" buiten het toepassingsgebied. Vanaf 2022 zouden de meest vervuilende motorfietsen verboden kunnen worden binnen het hoofdstedelijk gewest. De verstrenging van de LEZ-regelgeving zal gebeuren in overleg met de desbetreffende stakeholders en professionele sectoren, en rekening houdend met de socio-economische en budgettaire impact en de beschikbare alternatieve technologieën. Voorts wil de Brusselse regering nadenken over een 'zero-emissiezone' (ZEZ) in de Vijfhoek of in bepaalde gebieden, bijvoorbeeld in de handelsknooppunten. Daaraan zouden strengere toegangscriteria worden gekoppeld dan aan de LEZ. Het verbod op diesel- en benzinewagens en op gemotoriseerde tweewielers zou overigens worden versneld en eventueel gepaard gaan met een volledig verbod op vrachtwagens (rekening houdend met eventuele afwijkingen). Niet-herlaadbare hybride benzinevoertuigen of CNG-voertuigen zouden omwille van hun milieukenmerken buiten de strengere toegangscriteria vallen. Zoniet zou er in feite een totaalverbod op voertuigen op fossiele brandstoffen komen. Ten slotte wordt de controle op de LEZ versterkt, onder meer voor buitenlandse voertuigen. (Belga)