Voor N-VA is het respect voor de wettelijke tweetaligheid het beginpunt voor de meertaligheid in het Brussels Gewest. "De taalwetgeving gaat niet over structuren, maar over mensen die dagelijks geconfronteerd worden met taaldiscriminaties in onder andere de gemeentediensten, politie en ziekenhuizen. Deze Brusselse regering kan optreden tegen de flagrante schendingen van de taalwetgeving, maar weigert deze essentiële pijler van Brussel af te dwingen. Deze nota heeft geen enkele ambitie om op het terrein hier snel resultaat in te boeken. Iedereen moet meertalig worden, maar de dienstverlening kan blijkbaar verder in het Frans", hekelt Cieltje van Achter. Samen met haar fractiegenoot Gilles Verstraeten (N-VA) maakt ze zich ook zorgen over een aantal prioriteiten van deze nota: "Het valoriseren van de thuistaal, de tweetalige lerarenopleiding of het vergewestelijken van het onderwijs zijn immers geen oplossingen waar de Brusselse ketjes meertalig van zullen worden. De Vlaamse en Franstalige gemeenschappen moeten in Brussel (blijven) inzetten op een sterk taalonderwijs. De uitwisseling van leerkrachten Nederlands en Frans, kan hier zeker bij helpen. Voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel moet de focus blijven liggen op de eerste en grootste uitdaging: een goede kennis van de schooltaal, het Nederlands." N-VA hoopt dat deze nota een start is om het taaldebat in Brussel aan te zwengelen - ook bij de Franstalige partijen -, maar het kan absoluut geen eindpunt betekenen voor de partij. (Belga)

Voor N-VA is het respect voor de wettelijke tweetaligheid het beginpunt voor de meertaligheid in het Brussels Gewest. "De taalwetgeving gaat niet over structuren, maar over mensen die dagelijks geconfronteerd worden met taaldiscriminaties in onder andere de gemeentediensten, politie en ziekenhuizen. Deze Brusselse regering kan optreden tegen de flagrante schendingen van de taalwetgeving, maar weigert deze essentiële pijler van Brussel af te dwingen. Deze nota heeft geen enkele ambitie om op het terrein hier snel resultaat in te boeken. Iedereen moet meertalig worden, maar de dienstverlening kan blijkbaar verder in het Frans", hekelt Cieltje van Achter. Samen met haar fractiegenoot Gilles Verstraeten (N-VA) maakt ze zich ook zorgen over een aantal prioriteiten van deze nota: "Het valoriseren van de thuistaal, de tweetalige lerarenopleiding of het vergewestelijken van het onderwijs zijn immers geen oplossingen waar de Brusselse ketjes meertalig van zullen worden. De Vlaamse en Franstalige gemeenschappen moeten in Brussel (blijven) inzetten op een sterk taalonderwijs. De uitwisseling van leerkrachten Nederlands en Frans, kan hier zeker bij helpen. Voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel moet de focus blijven liggen op de eerste en grootste uitdaging: een goede kennis van de schooltaal, het Nederlands." N-VA hoopt dat deze nota een start is om het taaldebat in Brussel aan te zwengelen - ook bij de Franstalige partijen -, maar het kan absoluut geen eindpunt betekenen voor de partij. (Belga)