De IOC-topman erkent dat er "extra kosten zullen zijn voor de organisatie, het IOC en de olympische familie". Maar daar nu al een bedrag op plakken, is volgens hem niet mogelijk. "Het is een lopend proces", aldus Dubi. Om alle problemen gecoördineerd te kunnen aanpakken, werd de werkgroep "Here we go" in het leven geroepen. Die heeft enkele prioriteiten, onderstreepte Dubi. Zo moet onder meer zo snel mogelijk verzekerd worden dat de 41 wedstrijdlocaties die voor de Spelen zijn voorzien ook volgend jaar gegarandeerd zijn. Daarnaast moeten snel afspraken worden gemaakt omtrent het olympisch dorp en de duizenden appartementen die in principe na komende zomer in handen van particulieren zouden komen. Met hen en de bouwpromotoren zullen nieuwe overeenkomsten moeten worden gemaakt. "We staan voor een enorme uitdaging", onderstreepte Dubi. "Iedereen zal bereid moeten zijn compromissen te sluiten. We zullen creatief en innovatief moeten zijn." (Belga)

De IOC-topman erkent dat er "extra kosten zullen zijn voor de organisatie, het IOC en de olympische familie". Maar daar nu al een bedrag op plakken, is volgens hem niet mogelijk. "Het is een lopend proces", aldus Dubi. Om alle problemen gecoördineerd te kunnen aanpakken, werd de werkgroep "Here we go" in het leven geroepen. Die heeft enkele prioriteiten, onderstreepte Dubi. Zo moet onder meer zo snel mogelijk verzekerd worden dat de 41 wedstrijdlocaties die voor de Spelen zijn voorzien ook volgend jaar gegarandeerd zijn. Daarnaast moeten snel afspraken worden gemaakt omtrent het olympisch dorp en de duizenden appartementen die in principe na komende zomer in handen van particulieren zouden komen. Met hen en de bouwpromotoren zullen nieuwe overeenkomsten moeten worden gemaakt. "We staan voor een enorme uitdaging", onderstreepte Dubi. "Iedereen zal bereid moeten zijn compromissen te sluiten. We zullen creatief en innovatief moeten zijn." (Belga)