De tekst is een initiatief van Ecolo en legt de aanwezigheid van minstens een derde mannen en vrouwen op in elke taalgroep van de regering, met inbegrip van de staatssecretarissen. De Brusselse regering streeft al jaren naar een genderevenwicht. De regeerverklaring van de huidige regering bevat het engagement van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in het geheel van de Brusselse beslissingsorganen. Maar voor de meerderheid blijkt het toch nodig om dat juridisch te verankeren, om te vermijden dat die ambitie vergeten wordt. Vandaag telt de Brusselse regering aan Franstalige kant drie mannelijke ministers, inclusief de minister-president, en twee vrouwelijke staatssecretarissen. Aan Nederlandstalige kant is er een mannelijke en een vrouwelijke minister, en een mannelijke staatssecretaris. Het voorstel van bijzondere ordonnantie wordt nu voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (Belga)

De tekst is een initiatief van Ecolo en legt de aanwezigheid van minstens een derde mannen en vrouwen op in elke taalgroep van de regering, met inbegrip van de staatssecretarissen. De Brusselse regering streeft al jaren naar een genderevenwicht. De regeerverklaring van de huidige regering bevat het engagement van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in het geheel van de Brusselse beslissingsorganen. Maar voor de meerderheid blijkt het toch nodig om dat juridisch te verankeren, om te vermijden dat die ambitie vergeten wordt. Vandaag telt de Brusselse regering aan Franstalige kant drie mannelijke ministers, inclusief de minister-president, en twee vrouwelijke staatssecretarissen. Aan Nederlandstalige kant is er een mannelijke en een vrouwelijke minister, en een mannelijke staatssecretaris. Het voorstel van bijzondere ordonnantie wordt nu voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (Belga)