In 2014 maakten de controleurs nog 32 processen-verbaal op. Vanaf 2015 beschikt de controledienst over aparte cijfers voor shishabars. Toen werden daar 37 controles uitgevoerd, en in 54 procent van de gevallen werden inbreuken vastgesteld. In totaal werden toen 33 pv's opgesteld. Dit jaar werden al 30 controles uitgevoerd, en werden inbreuken vastgesteld in twee op de drie gecontroleerde bars. Er werden dit jaar al 38 pv's opgesteld. Shishabars worden beschouwd als drankgelegenheden, en moeten ook de tabakswetgeving respecteren.

De voornaamste inbreuken zijn het niet naleven van die wet, zoals een te grote rookkamer of tv-schermen in de rookkamer. Daarnaast werd ook de wet op de tabakshandel niet nageleefd, door de verkoop van producten zonder gezondheidswaarschuwing of fiscale zegel. (BELGA/JVL)

In 2014 maakten de controleurs nog 32 processen-verbaal op. Vanaf 2015 beschikt de controledienst over aparte cijfers voor shishabars. Toen werden daar 37 controles uitgevoerd, en in 54 procent van de gevallen werden inbreuken vastgesteld. In totaal werden toen 33 pv's opgesteld. Dit jaar werden al 30 controles uitgevoerd, en werden inbreuken vastgesteld in twee op de drie gecontroleerde bars. Er werden dit jaar al 38 pv's opgesteld. Shishabars worden beschouwd als drankgelegenheden, en moeten ook de tabakswetgeving respecteren. De voornaamste inbreuken zijn het niet naleven van die wet, zoals een te grote rookkamer of tv-schermen in de rookkamer. Daarnaast werd ook de wet op de tabakshandel niet nageleefd, door de verkoop van producten zonder gezondheidswaarschuwing of fiscale zegel. (BELGA/JVL)