Bacquelaine kreeg tijdens het vragenuurtje verschillende vragen over zijn hervorming. Volgens een studie van de pensioenadministratie dreigt wie jong is beginnen werken of wie ziek of werkloos wordt voor zijn 65ste, tot 113 euro pensioen per maand te verliezen. De minister heeft een maatregel klaar waardoor wie langer dan 45 jaar werkt, meer pensioen krijgt. Probleem is dat de jaren van ziekte of werkloosheid nu worden gelijkgesteld aan het laatste, hoge loon. In de toekomst wil Bacquelaine de berekening echter maken op basis van de eerste 45 loopbaanjaren, waardoor de beginlonen meetellen. En 45 jaar geleden waren die erg laag. De minister stelde dat zijn hervorming ertoe moet leiden dat elke dag werk voor het pensioen mee wordt geteld voor de berekening van het pensioen. Wie 47 jaar werkt, zal een pensioen krijgen dat berekend wordt op basis van 47/45ste en niet op basis van 45/45ste, zoals vandaag het geval is. "Dat kan een pensioenwinst opleveren tot 706 euro per extra gepresteerd jaar na de referentieloopbaan", stelde Bacquelaine. De dagen waarvoor iemand een uitkering krijgt van de sociale zekerheid, laten daarentegen niet meer toe bijkomende pensioenrechten op te bouwen "aangezien hij reeds over een volledige loopbaan beschikt". "In dit geval mag hij trouwens meestal zijn vervroegd pensioen opnemen", aldus Bacquelaine. "Waarom zouden we bijkomende rechten toekennen op basis van sociale uitkeringen die geen aanleiding geven tot het betalen van sociale bijdragen?" Hij preciseerde ook dat mensen niet per se een lager pensioen krijgen indien ze ervoor kiezen na een loopbaan van 45 jaar een uitkering van de sociale zekerheid te krijgen. "Wie na een volledige loopbaan aanspraak kan maken op een minimumpensioen blijft dat recht volledig behouden". In Villa Politica zei zijn collega Alexander De Croo Bacquelaine de wacht aan. "Ik denk dat we de effecten van de maatregel nog eens goed moeten bekijken". De lijn van de regering is volgens de Vlaamse liberaal dat wie 45 jaar heeft gewerkt, zijn bijdrage aan het pensioensysteem heeft betaald. "Zij moeten niet gestraft worden met een lager pensioen". De Croo haalde het voorbeeld aan van iemand die op veertien jaar is beginnen werken, zware arbeid heeft verricht en fysiek niet meer in staat is aan de slag te blijven. "Het kan niet de bedoeling zijn dat zij pensioen verliezen". (Belga)

Bacquelaine kreeg tijdens het vragenuurtje verschillende vragen over zijn hervorming. Volgens een studie van de pensioenadministratie dreigt wie jong is beginnen werken of wie ziek of werkloos wordt voor zijn 65ste, tot 113 euro pensioen per maand te verliezen. De minister heeft een maatregel klaar waardoor wie langer dan 45 jaar werkt, meer pensioen krijgt. Probleem is dat de jaren van ziekte of werkloosheid nu worden gelijkgesteld aan het laatste, hoge loon. In de toekomst wil Bacquelaine de berekening echter maken op basis van de eerste 45 loopbaanjaren, waardoor de beginlonen meetellen. En 45 jaar geleden waren die erg laag. De minister stelde dat zijn hervorming ertoe moet leiden dat elke dag werk voor het pensioen mee wordt geteld voor de berekening van het pensioen. Wie 47 jaar werkt, zal een pensioen krijgen dat berekend wordt op basis van 47/45ste en niet op basis van 45/45ste, zoals vandaag het geval is. "Dat kan een pensioenwinst opleveren tot 706 euro per extra gepresteerd jaar na de referentieloopbaan", stelde Bacquelaine. De dagen waarvoor iemand een uitkering krijgt van de sociale zekerheid, laten daarentegen niet meer toe bijkomende pensioenrechten op te bouwen "aangezien hij reeds over een volledige loopbaan beschikt". "In dit geval mag hij trouwens meestal zijn vervroegd pensioen opnemen", aldus Bacquelaine. "Waarom zouden we bijkomende rechten toekennen op basis van sociale uitkeringen die geen aanleiding geven tot het betalen van sociale bijdragen?" Hij preciseerde ook dat mensen niet per se een lager pensioen krijgen indien ze ervoor kiezen na een loopbaan van 45 jaar een uitkering van de sociale zekerheid te krijgen. "Wie na een volledige loopbaan aanspraak kan maken op een minimumpensioen blijft dat recht volledig behouden". In Villa Politica zei zijn collega Alexander De Croo Bacquelaine de wacht aan. "Ik denk dat we de effecten van de maatregel nog eens goed moeten bekijken". De lijn van de regering is volgens de Vlaamse liberaal dat wie 45 jaar heeft gewerkt, zijn bijdrage aan het pensioensysteem heeft betaald. "Zij moeten niet gestraft worden met een lager pensioen". De Croo haalde het voorbeeld aan van iemand die op veertien jaar is beginnen werken, zware arbeid heeft verricht en fysiek niet meer in staat is aan de slag te blijven. "Het kan niet de bedoeling zijn dat zij pensioen verliezen". (Belga)