De onderzoekscommissie Kazachgate noemt het 'ongepast en onaanvaardbaar' dat vroegere Franse gezagsdragers geprobeerd hebben om de rechtszaak in België tegen drie zakenmannen uit de voormalige Sovjetunie te beïnvloeden. Ex-ondervoorzitter van de Senaat Armand De Decker (MR) is volgens de commissie deontologisch zijn boekje te buiten gegaan door toenmalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) hierover te benaderen.

De onderzoekscommissie moest nagaan of er sprake is geweest van manipulatie bij de totstandkoming van de zogenaamde 'afkoopwet' voor fraudeurs en of de wet correct is toegepast door het gerecht. De zaak draait rond drie oligarchen uit de vroegere Sovjetunie, Patokh Chodiev, Alijan Ibragimov en Alexander Masjkevitsj. Tegen de drie liep een proces in België wegens schriftvervalsing.

De drie hadden goede contacten met de president van Kazachstan. In 2010 sloot die een economisch partnerschap af met de Franse president Nicolas Sarkozy. In ruil voor de bestellingen bij Frankrijk zou de Kazachse president gevraagd hebben dat Frankrijk zijn invloed zou aanwenden om de vervolging van het Kazachse trio in België te stoppen.

De onderzoekscommissie oordeelt nu 'dat het ongepast en onaanvaardbaar is dat buitenlandse autoriteiten zich inlaten met een lopend Belgisch gerechtelijk onderzoek, op welke manier dan ook'.

MR-politicus Armand De Decker werd door de Fransen aangezocht om als advocaat op te treden voor het Kazachse trio. De onderzoekscommissie stelt de deontologie van De Decker in vraag. Hij 'heeft van zijn positie als ondervoorzitter van de Senaat gebruikgemaakt om er voordeel uit te puren voor zijn werkzaamheden als advocaat. Dat was het geval toen hij de toenmalige minister van Justitie, de heer Stefaan De Clerck, zowel thuis als op diens kabinet heeft bezocht zonder op voorhand te melden dat hij optrad namens de heren Patokh Chodiev, Alijan Ibragimov en Alexander Masjkevitsj.'

De onderzoekscommissie oordeelt wel dat die contacten 'het wetgevend werk niet hebben beïnvloed'. Wel vindt de commissie het 'deontologisch onaanvaardbaar' dat De Decker 'zich heeft veroorloofd' om minister De Clerck te vragen op te treden in een lopend gerechtelijk dossier. 'Indien er op dit verzoek was ingegaan, dan had de minister het beginsel van de scheiding der machten geschonden.'

De Decker heeft de toenmalige baas van de Staatsveiligheid, Alain Winants, ooit verzocht om de gsm die hij in Parijs verloren was op te sporen. Ook dat vindt de commissie 'deontologisch onaanvaardbaar'. De commissie vindt het ook 'opmerkelijk' dat Winants op dat verzoek is ingegaan. Wel is het zo dat de bevoegde commissie binnen de Staatsveiligheid het verzoek finaal afwees.

Ook de diamantsector blijft niet buiten schot. Die heeft wel degelijk geijverd voor een uitbreiding van de wet op de minnelijke schikking, maar AWDC, de koepelorganisatie van de Antwerpse diamantsector, heeft 'het wetgevend proces in 2011 niet beïnvloed', meent de commissie. Professor Raf Verstraeten legde dan weer 'te weinig transparantie' aan de dag door zich als deskundige over het wetsontwerp uit te laten, zonder te vermelden dat hij zijn aanwezigheid op bijeenkomsten daarrond factureerde aan het AWDC.

De commissie keek ook naar de twee eerste toepassingen van de nieuwe wet. Zowel in de zaak Société-Générale-Belgimont als in de zaak tegen Chodiev en co heeft het openbaar ministerie de wet die van kracht was correct toegepast en zijn de minnelijke schikkingen rechtsgeldig.

'Poging tot eersteklas begrafenis'

Over de concrete aanbevelingen van de commissie is nog niet veel bekend. De oppositie (PS, sp.a, Ecolo-Groen, cdH) stemde in elk geval tegen. 'De meerderheid, aangestuurd door de MR, kiest ervoor om de feiten te minimaliseren en niet de echte lessen te trekken uit Kazachgate', zegt PS'er Eric Massin. De PS wilde maatregelen om lobbying transparanter te maken, maar die zouden niet weerhouden zijn. Ecolo'er Georges Gilkinet spreekt van een 'poging tot eersteklas begrafenis'. 'De meerderheid heeft elke wat vervelende vaststelling, elk beetje kritisch oordeel over politici of mensen van het gerecht en alle wat vernieuwende aanbevelingen verworpen, zonder debat.'

De MR betreurt dan weer dat de oppositie de commissiewerkzaamheden gebruikt voor politieke doeleinden. 'Bepaalde leden kiezen ervoor om hun eigen geschiedenis te schrijven, door een interpretatie te geven aan bepaalde elementen uit de hoorzittingen en door vrijwillig dingen te verzwijgen die niet met hun visie overeenstemmen', klinkt het daar.

Commissievoorzitter Dirk Van der Maelen (sp.a) heeft nog geen commentaar gegeven op de stemming van woensdag. De eindstemming over het gehele rapport is voor vrijdag gepland.

De onderzoekscommissie Kazachgate noemt het 'ongepast en onaanvaardbaar' dat vroegere Franse gezagsdragers geprobeerd hebben om de rechtszaak in België tegen drie zakenmannen uit de voormalige Sovjetunie te beïnvloeden. Ex-ondervoorzitter van de Senaat Armand De Decker (MR) is volgens de commissie deontologisch zijn boekje te buiten gegaan door toenmalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) hierover te benaderen.De onderzoekscommissie moest nagaan of er sprake is geweest van manipulatie bij de totstandkoming van de zogenaamde 'afkoopwet' voor fraudeurs en of de wet correct is toegepast door het gerecht. De zaak draait rond drie oligarchen uit de vroegere Sovjetunie, Patokh Chodiev, Alijan Ibragimov en Alexander Masjkevitsj. Tegen de drie liep een proces in België wegens schriftvervalsing. De drie hadden goede contacten met de president van Kazachstan. In 2010 sloot die een economisch partnerschap af met de Franse president Nicolas Sarkozy. In ruil voor de bestellingen bij Frankrijk zou de Kazachse president gevraagd hebben dat Frankrijk zijn invloed zou aanwenden om de vervolging van het Kazachse trio in België te stoppen. De onderzoekscommissie oordeelt nu 'dat het ongepast en onaanvaardbaar is dat buitenlandse autoriteiten zich inlaten met een lopend Belgisch gerechtelijk onderzoek, op welke manier dan ook'.MR-politicus Armand De Decker werd door de Fransen aangezocht om als advocaat op te treden voor het Kazachse trio. De onderzoekscommissie stelt de deontologie van De Decker in vraag. Hij 'heeft van zijn positie als ondervoorzitter van de Senaat gebruikgemaakt om er voordeel uit te puren voor zijn werkzaamheden als advocaat. Dat was het geval toen hij de toenmalige minister van Justitie, de heer Stefaan De Clerck, zowel thuis als op diens kabinet heeft bezocht zonder op voorhand te melden dat hij optrad namens de heren Patokh Chodiev, Alijan Ibragimov en Alexander Masjkevitsj.'De onderzoekscommissie oordeelt wel dat die contacten 'het wetgevend werk niet hebben beïnvloed'. Wel vindt de commissie het 'deontologisch onaanvaardbaar' dat De Decker 'zich heeft veroorloofd' om minister De Clerck te vragen op te treden in een lopend gerechtelijk dossier. 'Indien er op dit verzoek was ingegaan, dan had de minister het beginsel van de scheiding der machten geschonden.'De Decker heeft de toenmalige baas van de Staatsveiligheid, Alain Winants, ooit verzocht om de gsm die hij in Parijs verloren was op te sporen. Ook dat vindt de commissie 'deontologisch onaanvaardbaar'. De commissie vindt het ook 'opmerkelijk' dat Winants op dat verzoek is ingegaan. Wel is het zo dat de bevoegde commissie binnen de Staatsveiligheid het verzoek finaal afwees.Ook de diamantsector blijft niet buiten schot. Die heeft wel degelijk geijverd voor een uitbreiding van de wet op de minnelijke schikking, maar AWDC, de koepelorganisatie van de Antwerpse diamantsector, heeft 'het wetgevend proces in 2011 niet beïnvloed', meent de commissie. Professor Raf Verstraeten legde dan weer 'te weinig transparantie' aan de dag door zich als deskundige over het wetsontwerp uit te laten, zonder te vermelden dat hij zijn aanwezigheid op bijeenkomsten daarrond factureerde aan het AWDC.De commissie keek ook naar de twee eerste toepassingen van de nieuwe wet. Zowel in de zaak Société-Générale-Belgimont als in de zaak tegen Chodiev en co heeft het openbaar ministerie de wet die van kracht was correct toegepast en zijn de minnelijke schikkingen rechtsgeldig. Over de concrete aanbevelingen van de commissie is nog niet veel bekend. De oppositie (PS, sp.a, Ecolo-Groen, cdH) stemde in elk geval tegen. 'De meerderheid, aangestuurd door de MR, kiest ervoor om de feiten te minimaliseren en niet de echte lessen te trekken uit Kazachgate', zegt PS'er Eric Massin. De PS wilde maatregelen om lobbying transparanter te maken, maar die zouden niet weerhouden zijn. Ecolo'er Georges Gilkinet spreekt van een 'poging tot eersteklas begrafenis'. 'De meerderheid heeft elke wat vervelende vaststelling, elk beetje kritisch oordeel over politici of mensen van het gerecht en alle wat vernieuwende aanbevelingen verworpen, zonder debat.'De MR betreurt dan weer dat de oppositie de commissiewerkzaamheden gebruikt voor politieke doeleinden. 'Bepaalde leden kiezen ervoor om hun eigen geschiedenis te schrijven, door een interpretatie te geven aan bepaalde elementen uit de hoorzittingen en door vrijwillig dingen te verzwijgen die niet met hun visie overeenstemmen', klinkt het daar. Commissievoorzitter Dirk Van der Maelen (sp.a) heeft nog geen commentaar gegeven op de stemming van woensdag. De eindstemming over het gehele rapport is voor vrijdag gepland.