Tijdens het actualiteitsdebat over de onderwijsstaking bleken meerderheid en oppositie over verschillende zaken hetzelfde te denken. Dat wordt nu vastgelegd in een motie van CD&V, N-VA, Open Vld, sp.a en Groen. Daarin engageren ze zich om bijkomende kleuterverzorgers en zorgleerkrachten aan te nemen. De schoolleiding wordt versterkt, door een betere administratieve, pedagogische en beleidsondersteuning. Daarnaast zal er in de toekomst op worden toegezien dat personeel en financiële middelen maximaal ten goede komen aan het leerproces van de leerlingen. Het M-decreet, voor leerlingen met bijzondere onderwijsnoden, wordt geëvalueerd en bijgestuurd, "zodat alle leerlingen de gepaste ondersteuning krijgen waarbij de grootste leerkansen worden gegarandeerd". "Belangrijk is ook dat er extra middelen worden voorzien om niet-Nederlandstalige kinderen Nederlands te leren en te integreren", zegt Koen Daniëls van N-VA. "Het kan gaan om taalbaden, digitale taalondersteuning, enzovoort." Tot slot wordt de administratieve last voor het onderwijspersoneel verder verlaagd door duidelijk te maken welke documenten opgelegd zijn door de overheid. "Dit is weliswaar nog geen concreet toekomstplan, maar er worden nu toch enkele minimale zaken verankerd", zegt Elisabeth Meuleman van Groen. "De volgende regering zal niet meer met een besparing kunnen afkomen." Jo De Ro van Open Vld vindt het een sterk signaal. "Nu moeten we dat ook na de verkiezingen uitvoeren!", zegt hij. (Belga)

Tijdens het actualiteitsdebat over de onderwijsstaking bleken meerderheid en oppositie over verschillende zaken hetzelfde te denken. Dat wordt nu vastgelegd in een motie van CD&V, N-VA, Open Vld, sp.a en Groen. Daarin engageren ze zich om bijkomende kleuterverzorgers en zorgleerkrachten aan te nemen. De schoolleiding wordt versterkt, door een betere administratieve, pedagogische en beleidsondersteuning. Daarnaast zal er in de toekomst op worden toegezien dat personeel en financiële middelen maximaal ten goede komen aan het leerproces van de leerlingen. Het M-decreet, voor leerlingen met bijzondere onderwijsnoden, wordt geëvalueerd en bijgestuurd, "zodat alle leerlingen de gepaste ondersteuning krijgen waarbij de grootste leerkansen worden gegarandeerd". "Belangrijk is ook dat er extra middelen worden voorzien om niet-Nederlandstalige kinderen Nederlands te leren en te integreren", zegt Koen Daniëls van N-VA. "Het kan gaan om taalbaden, digitale taalondersteuning, enzovoort." Tot slot wordt de administratieve last voor het onderwijspersoneel verder verlaagd door duidelijk te maken welke documenten opgelegd zijn door de overheid. "Dit is weliswaar nog geen concreet toekomstplan, maar er worden nu toch enkele minimale zaken verankerd", zegt Elisabeth Meuleman van Groen. "De volgende regering zal niet meer met een besparing kunnen afkomen." Jo De Ro van Open Vld vindt het een sterk signaal. "Nu moeten we dat ook na de verkiezingen uitvoeren!", zegt hij. (Belga)