'Eigenlijk is dit onbegrijpelijk van de CD&V. Ze slachtofferen mediaminister Benjamin Dalle (CD&V). Meer transparantie zou hen enkel ten goede komen.' Zo wordt bij een andere regeringspartij gereageerd op het afgeblokte verzoek van N-VA, CD&V en Open VLD om Luc Van den Brande te horen in het Vlaams Parlement.
...

'Eigenlijk is dit onbegrijpelijk van de CD&V. Ze slachtofferen mediaminister Benjamin Dalle (CD&V). Meer transparantie zou hen enkel ten goede komen.' Zo wordt bij een andere regeringspartij gereageerd op het afgeblokte verzoek van N-VA, CD&V en Open VLD om Luc Van den Brande te horen in het Vlaams Parlement.Dat verzoek kwam uit de koker van oppositiepartijen Groen en SP.A. Zij willen meer klaarheid over de rol van de CD&V'er Van den Brande in de crisis bij de openbare omroep. Volgens verschillende stemmen, zoals die van oud-VRT-hoofdredacteur Leo De Bock, is Van den Brande de hoofdschuldige in de impasse. Tot voor kort kwam enkel de vete tussen de ontslagen CEO Paul Lembrechts en directeur media en productie Peter Claes aan de oppervlakte. Ook het feit dat Van den Brande het bemiddelaarsrapport over die twist voor zich houdt, doet de wenkbrauwen fronsen. 'Een voorzitter van de raad van bestuur moet transparant handelen', zegt Elisabeth Meuleman (Groen). 'Uit sommige perslekken blijkt dat dat niet altijd het geval was. Je kan je ook vragen stellen bij de manier waarop de CEO is ontslagen. Het is geen geheim dat Van den Brande en Dalle een goede band hebben.' Maar die hoorzitting komt er dus niet. De meerderheidspartijen sluiten na fel intern debat de rangen. 'Als commissieleden willen wij in de eerste plaats de minister horen, die politieke verantwoordelijkheid draagt', zegt N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele. 'Van den Brande kómt trouwens jaarlijks naar het parlement om het bijvoorbeeld over het jaarrapport te hebben. Maar dit is een interne VRT-kwestie. Van den Brande nu op het matje roepen is geen goed idee. Wij zijn geen waarheidscommissie.''Onwaarschijnlijk', reageert Meuleman. 'Wie niets te verbergen heeft, moet toch geen schrik hebben van transparantie?'Hoe dan ook blijft de crisis aan de Reyerslaan smeulen. Details over contracten die Peter Claes in het verleden heeft gesloten, vinden hun weg naar de media. Daarnaast ligt nu ook op de straatstenen dat de villa van een freelanceregisseur met een genereus contract werd gebouwd door het bedrijf van de echtgenote van Peter Claes. Vriend en vijand zijn het erover eens dat die lekken de zaak niet vooruithelpen. Leo Hellemans, de interim-CEO van de VRT, moet op korte termijn de knoop doorhakken over Claes - de eigenlijke nummer twee van de openbare omroep. De vakbonden vinden dat er geen plaats meer is voor de directeur media en productie. Ook binnen het directiecomité ligt Claes onder vuur. Bij enkele bekende schermgezichten en de politieke meerderheid ligt Claes dan weer wel goed in de markt. Hellemans zou binnen de twee weken een beslissing moeten nemen. Een bron vertrouwd met de VRT-top denkt dat de interim-CEO het niet zal aandurven om Claes de laan uit te sturen. Maar dan is de kans groot dat de meerderheid van het personeel echt in opstand komt, luidt het. In elk geval komt de kwestie rond de opvolging van Lembrechts vrijdag allicht ter sprake op de ministerraad van de Vlaamse regering. De kans is reëel dat de regering volgens de geijkte procedure zal werken. Zo zal ze een headhuntersbureau onder de arm nemen die een shortlist met kandidaten opstelt waaruit de regering een keuze kan maken. Minister Dalle zou de beslissing vóór de zomer willen nemen. Die nieuwe CEO zal pas in een finale fase betrokken worden bij de onderhandelingen over een nieuwe beheersovereenkomst. De oppositie vreest dat Vlaamse regering daarom een 'jaknikker' zal aanstellen. Maar dat wordt weggewuifd binnen de regering. 'Hij of zij zal de ruimte krijgen om zelf beleid te voeren.'Opvallend: uitgerekend deze vrijdag worden enkele Vlaamse Parlementsleden verwacht op de Reyerslaan. Voor een kenningsmakingsbezoek dat nog werd georganiseerd door... Paul Lembrechts.