De klimaatcommissie moet bekijken met welke maatregelen Vlaanderen de afspraken die tijdens de klimaattop in Parijs zijn gemaakt kan nakomen. De commissie zou zes maanden werkzaam zijn, tot het zomerreces dus. De fractieleiders van de meerderheid stellen voor dat Jan Peumans de commissie zou voorzitten. "Dat de voorzitter van het Vlaams Parlement die taak op zich zou nemen, moet benadrukken dat het Parlement klimaat belangrijk vindt. Bovendien is de voorzitter een bindfiguur tussen meerderheid en oppositie", klinkt het bij de fractieleiders. In de commissie zouden vooral leden van de commissie Leefmilieu zitten, maar ook uit commissies als mobiliteit en wonen of economie. "Het is de bedoeling om het debat zo breed mogelijk te voeren", luidt het. Het voorstel van de meerderheid wordt maandag besproken op het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement. (Belga)

De klimaatcommissie moet bekijken met welke maatregelen Vlaanderen de afspraken die tijdens de klimaattop in Parijs zijn gemaakt kan nakomen. De commissie zou zes maanden werkzaam zijn, tot het zomerreces dus. De fractieleiders van de meerderheid stellen voor dat Jan Peumans de commissie zou voorzitten. "Dat de voorzitter van het Vlaams Parlement die taak op zich zou nemen, moet benadrukken dat het Parlement klimaat belangrijk vindt. Bovendien is de voorzitter een bindfiguur tussen meerderheid en oppositie", klinkt het bij de fractieleiders. In de commissie zouden vooral leden van de commissie Leefmilieu zitten, maar ook uit commissies als mobiliteit en wonen of economie. "Het is de bedoeling om het debat zo breed mogelijk te voeren", luidt het. Het voorstel van de meerderheid wordt maandag besproken op het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement. (Belga)