Volgens verschillende media loopt de ontwikkeling van een app, die mensen kan informeren en kan waarschuwen voor gevaar op besmetting met het coronavirus, vertraging op. De federale regering creëert momenteel een juridisch kader, de 'contact tracing' zelf is de bevoedheid is van de gewesten. "Als we de normaliteit van de economie en de samenleving willen herstellen, moeten we het virus goed opvolgen en bekijken hoe het zich verspreidt in de maatschappij", zegt De Backer. "Daarvoor heb je 'contact tracing' nodig. Dat kan manueel, door mensen op te bellen, en dat is een absolute bevoegdheid van de regio's. Je kan dat ook proberen te doen via de technologie." Voor dat technologisch luik wordt op federaal niveau een duidelijk juridisch kader gemaakt met alle privacywaarborgen en zal ervoor gezorgd worden dat de verschillende apps met elkaar kunnen spreken. "Het is nu aan de regio's om te bepalen hoe zij die app willen inzetten en op welke manier zij die willen gebruiken en wij zullen op het federale niveau een kader maken waarin die apps kunnen functioneren", aldus De Backer. Dat er verschillende apps zijn is volgens De Backer geen slechte zaak. "Experts zeggen ons dat zo'n app enkel kan werken als 60 of 65 procent van de mensen die apps gaan gebruiken. Je kunt kiezen voor één app, maar we weten dat het veel tijd kost om 60 tot 65 procent van de mensen die app te laten gebruiken. Dus we kiezen voor een Belgisch kader om verschillende apps op de markt te brengen." De Backer benadrukt nog dat het gebruik van de app niet verplicht wordt. Wanneer de apps beschikbaar zullen zijn kan De Backer nog niet zeggen. In eerste instantie wordt het bovendien belangrijk om manueel aan contact tracing te doen. "We zijn met de regio's aan het bekijken hoe ze dat moeten doen." (Belga)

Volgens verschillende media loopt de ontwikkeling van een app, die mensen kan informeren en kan waarschuwen voor gevaar op besmetting met het coronavirus, vertraging op. De federale regering creëert momenteel een juridisch kader, de 'contact tracing' zelf is de bevoedheid is van de gewesten. "Als we de normaliteit van de economie en de samenleving willen herstellen, moeten we het virus goed opvolgen en bekijken hoe het zich verspreidt in de maatschappij", zegt De Backer. "Daarvoor heb je 'contact tracing' nodig. Dat kan manueel, door mensen op te bellen, en dat is een absolute bevoegdheid van de regio's. Je kan dat ook proberen te doen via de technologie." Voor dat technologisch luik wordt op federaal niveau een duidelijk juridisch kader gemaakt met alle privacywaarborgen en zal ervoor gezorgd worden dat de verschillende apps met elkaar kunnen spreken. "Het is nu aan de regio's om te bepalen hoe zij die app willen inzetten en op welke manier zij die willen gebruiken en wij zullen op het federale niveau een kader maken waarin die apps kunnen functioneren", aldus De Backer. Dat er verschillende apps zijn is volgens De Backer geen slechte zaak. "Experts zeggen ons dat zo'n app enkel kan werken als 60 of 65 procent van de mensen die apps gaan gebruiken. Je kunt kiezen voor één app, maar we weten dat het veel tijd kost om 60 tot 65 procent van de mensen die app te laten gebruiken. Dus we kiezen voor een Belgisch kader om verschillende apps op de markt te brengen." De Backer benadrukt nog dat het gebruik van de app niet verplicht wordt. Wanneer de apps beschikbaar zullen zijn kan De Backer nog niet zeggen. In eerste instantie wordt het bovendien belangrijk om manueel aan contact tracing te doen. "We zijn met de regio's aan het bekijken hoe ze dat moeten doen." (Belga)