De ministerraad heeft beslist om de nachtopvang in kazernes op te trekken tot 237 plaatsen en ook in te staan voor het vervoer van en naar de kazernes. Voor de asielzoekers wordt de bestaande opvangcapaciteit met 300 plaatsen verhoogd, telkens 100 in Herbemont, Weelde en Ans.

Vorige winter bleven de meeste bedden in kazernes onbezet omdat er geen vervoer van de steden naar de kazernes voorhanden was. Nu heeft de ministerraad dus beslist ook in het vervoer van en naar de kazernes te voorzien, waardoor de plaatsen ook effectief benut zullen kunnen worden.

Wat de opvangnetwerken voor asielzoekers betreft, wordt gewezen op het feit dat er nog een 800 plaatsen op te vullen zijn in de LOI's, de lokale opvangintitiatieven. De ministerraad besliste wel om op korte termijn de bestaande opvangcapaciteit met 300 te verhogen, gelijk verdeeld over de centra van Herbemont, Weelde en Ans. Er zijn ook nog 700 bijkomende opvangplaatsen in Moeskroen, maar door de budgettaire impact hiervan, dient die beslissing genomen te worden door de volgende regering.

De ministerraad besliste ook om de crisiscel van de federale regering te activeren. Die houdt zich bezig met de opvang van zowel daklozen als asielzoekers. Volgende week zijn er reeds vergaderingen voorzien. (Belga/INM)

De ministerraad heeft beslist om de nachtopvang in kazernes op te trekken tot 237 plaatsen en ook in te staan voor het vervoer van en naar de kazernes. Voor de asielzoekers wordt de bestaande opvangcapaciteit met 300 plaatsen verhoogd, telkens 100 in Herbemont, Weelde en Ans. Vorige winter bleven de meeste bedden in kazernes onbezet omdat er geen vervoer van de steden naar de kazernes voorhanden was. Nu heeft de ministerraad dus beslist ook in het vervoer van en naar de kazernes te voorzien, waardoor de plaatsen ook effectief benut zullen kunnen worden. Wat de opvangnetwerken voor asielzoekers betreft, wordt gewezen op het feit dat er nog een 800 plaatsen op te vullen zijn in de LOI's, de lokale opvangintitiatieven. De ministerraad besliste wel om op korte termijn de bestaande opvangcapaciteit met 300 te verhogen, gelijk verdeeld over de centra van Herbemont, Weelde en Ans. Er zijn ook nog 700 bijkomende opvangplaatsen in Moeskroen, maar door de budgettaire impact hiervan, dient die beslissing genomen te worden door de volgende regering. De ministerraad besliste ook om de crisiscel van de federale regering te activeren. Die houdt zich bezig met de opvang van zowel daklozen als asielzoekers. Volgende week zijn er reeds vergaderingen voorzien. (Belga/INM)