In de ondernemingen waar eind vorig jaar sociale verkiezingen hebben plaatsgevonden voor de oprichting of hernieuwing van een ondernemingsraad of een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) zijn meer dan de helft van de werknemers vrouwen. Toch stellen vrouwen zich minder kandidaat voor die verkiezingen. Voor de ondernemingsraad was dat 34,5 procent van de 59.801 kandidaten en voor het CPBW 36 procent van de 68.233 kandidaten. Wel zit er wat vooruitgang richting het genderevenwicht. In 2012 waren 35,3 procent van de verkozenen in de ondernemingsraad vrouwen, in 2016 was dat 36,3 procent en in 2020 37,8 procent. Voor het CPBW tekent zich een gelijkaardige trend af: 37,7 procent vrouwelijke verkozenen in 2012, 38,9 procent in 2016 en 40,3 procent in 2020. Met andere woorden: er worden procentueel meer vrouwen verkozen dan er zich op een kandidatenlijst zetten. Kamerlid Muylle merkt op dat de sociale verkiezingen van 2020 om verschillende redenen bijzonder waren. Het was de eerste keer dat uitzendkrachten konden stemmen en werknemers konden vanop afstand stemmen - digitaal of per brief. "Het is nog even wachten op een uitgebreide evaluatie van de nieuwe elementen", zegt Muylle. "Een van de zaken die dan ook ongetwijfeld aan bod zullen komen in die evaluatie, is het aanmoedigen van vrouwen om zich kandidaat te stellen." (Belga)

In de ondernemingen waar eind vorig jaar sociale verkiezingen hebben plaatsgevonden voor de oprichting of hernieuwing van een ondernemingsraad of een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) zijn meer dan de helft van de werknemers vrouwen. Toch stellen vrouwen zich minder kandidaat voor die verkiezingen. Voor de ondernemingsraad was dat 34,5 procent van de 59.801 kandidaten en voor het CPBW 36 procent van de 68.233 kandidaten. Wel zit er wat vooruitgang richting het genderevenwicht. In 2012 waren 35,3 procent van de verkozenen in de ondernemingsraad vrouwen, in 2016 was dat 36,3 procent en in 2020 37,8 procent. Voor het CPBW tekent zich een gelijkaardige trend af: 37,7 procent vrouwelijke verkozenen in 2012, 38,9 procent in 2016 en 40,3 procent in 2020. Met andere woorden: er worden procentueel meer vrouwen verkozen dan er zich op een kandidatenlijst zetten. Kamerlid Muylle merkt op dat de sociale verkiezingen van 2020 om verschillende redenen bijzonder waren. Het was de eerste keer dat uitzendkrachten konden stemmen en werknemers konden vanop afstand stemmen - digitaal of per brief. "Het is nog even wachten op een uitgebreide evaluatie van de nieuwe elementen", zegt Muylle. "Een van de zaken die dan ook ongetwijfeld aan bod zullen komen in die evaluatie, is het aanmoedigen van vrouwen om zich kandidaat te stellen." (Belga)