De meeste dossiers, 33 stuks, werden opgesteld na een vraag om advies. In 29 van die gevallen ging het om een vraagsteller die zelf medewerker was van de stad. Vooral vragen omtrent regelgeving kwamen aan bod, zoals over dresscodes of relaties tussen personeelsleden. Het Bureau vindt het vooral opvallend dat het aantal vragen over uitnodigingen en geschenken verder blijft dalen. "Dit wijst erop dat personeelsleden dit ofwel makkelijker bespreken met hun collega's en leidinggevenden ofwel er minder moeite mee hebben om er zelf over te oordelen", klinkt het. Dat laatste is overigens ook het doel van het opleidingstraject 'morele oordeelsvorming' dat al bij verschillende stedelijke diensten wordt aangeboden. Voor 2012 adviseert het Bureau aan het stadsbestuur om een beleidsplan integriteit te ontwikkelen over alle organen heen en om werk te maken van een visie en strategie over onder meer sponsoring en nieuwjaarsbonussen. Het waarschuwt er tevens voor om de stedelijke communicatie tijdig in te lichten over de zogenaamde sperperiode voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. (KAV)

De meeste dossiers, 33 stuks, werden opgesteld na een vraag om advies. In 29 van die gevallen ging het om een vraagsteller die zelf medewerker was van de stad. Vooral vragen omtrent regelgeving kwamen aan bod, zoals over dresscodes of relaties tussen personeelsleden. Het Bureau vindt het vooral opvallend dat het aantal vragen over uitnodigingen en geschenken verder blijft dalen. "Dit wijst erop dat personeelsleden dit ofwel makkelijker bespreken met hun collega's en leidinggevenden ofwel er minder moeite mee hebben om er zelf over te oordelen", klinkt het. Dat laatste is overigens ook het doel van het opleidingstraject 'morele oordeelsvorming' dat al bij verschillende stedelijke diensten wordt aangeboden. Voor 2012 adviseert het Bureau aan het stadsbestuur om een beleidsplan integriteit te ontwikkelen over alle organen heen en om werk te maken van een visie en strategie over onder meer sponsoring en nieuwjaarsbonussen. Het waarschuwt er tevens voor om de stedelijke communicatie tijdig in te lichten over de zogenaamde sperperiode voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. (KAV)