Via de opmaak van energieplannen worden ondernemingen aangezet hun energiegebruik kritisch onder de loep te nemen, en te kijken op welke manier zij energie kunnen besparen. In het energieplan moet een onderneming immers alle maatregelen oplijsten die het specifiek energiegebruik in de onderneming kunnen verminderen. Het opmaken van een energieplan en het vierjaarlijks actualiseren van dit plan is momenteel verplicht voor ondernemingen met een zeer groot energiegebruik, meer bepaald van 138,9 GWh per jaar. Die drempel wordt nu sterk verlaagd naar 27,8 GWh. Hierdoor zal een groot aantal bijkomende industriële ondernemingen ook verplicht worden zo'n energieplan op te maken. Ook grote energieverbruikers uit andere sectoren zullen voortaan onder de verplichting vallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om waterzuiveringsinstallaties, haventerminals, afvalverbrandingsinstallaties en grote land- en tuinbouwbedrijven. In totaal gaat het om 145 bijkomende bedrijven. "De industrie staat voor ongeveer een derde van het totale energiegebruik, waarvan zo'n 80 procent gebruikt wordt door energie-intensieve vestigingen. Het is daarom van cruciaal belang om onze bedrijven blijvend aan te sporen om maatregelen rond energie-efficiëntie te nemen. De bereidheid om hun verantwoordelijkheid op te nemen is er bij hen ook", zegt minister Demir. Voor de volledige periode 2021 - 2030 zou de maatregel een energiebesparing realiseren die overeenkomt met het jaarlijkse energiegebruik van zo'n 60.000 gezinnen. (Belga)

Via de opmaak van energieplannen worden ondernemingen aangezet hun energiegebruik kritisch onder de loep te nemen, en te kijken op welke manier zij energie kunnen besparen. In het energieplan moet een onderneming immers alle maatregelen oplijsten die het specifiek energiegebruik in de onderneming kunnen verminderen. Het opmaken van een energieplan en het vierjaarlijks actualiseren van dit plan is momenteel verplicht voor ondernemingen met een zeer groot energiegebruik, meer bepaald van 138,9 GWh per jaar. Die drempel wordt nu sterk verlaagd naar 27,8 GWh. Hierdoor zal een groot aantal bijkomende industriële ondernemingen ook verplicht worden zo'n energieplan op te maken. Ook grote energieverbruikers uit andere sectoren zullen voortaan onder de verplichting vallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om waterzuiveringsinstallaties, haventerminals, afvalverbrandingsinstallaties en grote land- en tuinbouwbedrijven. In totaal gaat het om 145 bijkomende bedrijven. "De industrie staat voor ongeveer een derde van het totale energiegebruik, waarvan zo'n 80 procent gebruikt wordt door energie-intensieve vestigingen. Het is daarom van cruciaal belang om onze bedrijven blijvend aan te sporen om maatregelen rond energie-efficiëntie te nemen. De bereidheid om hun verantwoordelijkheid op te nemen is er bij hen ook", zegt minister Demir. Voor de volledige periode 2021 - 2030 zou de maatregel een energiebesparing realiseren die overeenkomt met het jaarlijkse energiegebruik van zo'n 60.000 gezinnen. (Belga)