Met de startnota is de toon van de nieuwe Vlaamse regering gezet, luidt het oordeel van de vakbond. "In Vlaanderen zal het geld regeren. En dit ten koste van al wie het niet breed heeft." Daarbij wordt het sociale ondergeschikt gemaakt aan de economische doelstellingen. "Werkbaar werk, een eerlijke fiscaliteit, een goed loon, een rechtvaardige verdeling van de klimaatfactuur, de onbeantwoorde noden in de zorg, discriminatie,... er wordt niet of nauwelijks met een woord over gerept", vindt de vakbond. (Belga)

Met de startnota is de toon van de nieuwe Vlaamse regering gezet, luidt het oordeel van de vakbond. "In Vlaanderen zal het geld regeren. En dit ten koste van al wie het niet breed heeft." Daarbij wordt het sociale ondergeschikt gemaakt aan de economische doelstellingen. "Werkbaar werk, een eerlijke fiscaliteit, een goed loon, een rechtvaardige verdeling van de klimaatfactuur, de onbeantwoorde noden in de zorg, discriminatie,... er wordt niet of nauwelijks met een woord over gerept", vindt de vakbond. (Belga)