Toen eind 2017 bleek dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) niet de volledige waarheid verteld had over de stopgezette repatriëringen naar Sudan, verdedigde hij zich door te schermen met de vrees voor een aanzuigeffect. Dat effect is er wel degelijk gekomen, als we minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) mogen geloven. 'Sedert het stopzetten van de repatriëringen is het aantal Sudanezen in ons land exponentieel toegenomen,' zei Jambon vrijdag in De Afspraak. 'Ik spreek over honderden Sudanezen.'
...