In 2012 startten 345 studenten een procedure tegen een beslissing van een hogeschool- of universiteit. Dat zijn er 103 meer dan het jaar daarvoor. De stijging is vooral te wijten aan de uitbreiding van de bevoegdheden van de Raad.

Studenten met klachten moeten zich in eerste instantie wenden tot de eigen schooldirectie. Die probeert de zaak dan intern te regelen. Lukt dat niet, dan kan de student naar de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen. Een instantie, opgericht binnen het departement Onderwijs, dat het dossier ten gronde behandeld en een juridisch geldige uitspraak doet.

Sinds 2011 is de Raad ook bevoegd voor klachten over studiepunten en leerkrediet. Elke student krijgt bij aanvang van het hoger onderwijs een hoeveelheid studiepunten, die moet hij inzetten wanneer hij een vak opneemt. Slaagt hij niet, dan is hij die studiepunten kwijt. Studenten die studiepunten kwijtraken door overmacht, bijvoorbeeld een langdurige ziekte, moeten naar de Raad om die studiepunten en hun kans op verder studeren terug te krijgen. In 2012 gingen 134 van de 345 klachten over dat leerkrediet. De andere klachten gaan traditiegetrouw over examenresultaten of tuchtmaatregelen.

Vooral klagers uit Antwerpen
Enkele jaren geleden waren het vooral de mannelijke studenten die een beroep instelden, nu zijn de vrouwen in de meerderheid (179 tegenover 156 mannen). De meeste klagers komen uit de provincie Antwerpen. Vanuit West-Vlaanderen komen het minst klachten. Nieuw in 2012 is dat er voor het eerst meer klachten komen tegen universiteiten (172) dan tegen hogescholen (146). De klachten komen uit alle studiegebieden. Bij de hogescholen zijn er uitschieters bij het studiegebied 'Handelswetenschappen en Bedrijfskunde' en uit de opleiding Onderwijs. Ook Gezondheidszorg en Sociaal-Agogisch Werk zien een stijging. Voor de universiteiten blijken de meeste studenten te komen uit het studiegebied Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen.

In 2012 werden 281 van de 354 beroepen ontvankelijk verklaard, wat wil zeggen dat het dossier ten gronde behandeld werd door de raad. Nog opvallend: er wordt steeds minder beroep gedaan op een advocaat. Studenten kunnen zich voor de procedures bij de Raad laten bijstaan door een raadsman. Dat kan zowel een advocaat als een andere vertrouwenspersoon zijn. In slechts 57 gevallen werd beroep gedaan op een advocaat. Het overgrote deel van de studenten hebben hun zaak zelf verdedigd. (CG)

In 2012 startten 345 studenten een procedure tegen een beslissing van een hogeschool- of universiteit. Dat zijn er 103 meer dan het jaar daarvoor. De stijging is vooral te wijten aan de uitbreiding van de bevoegdheden van de Raad. Studenten met klachten moeten zich in eerste instantie wenden tot de eigen schooldirectie. Die probeert de zaak dan intern te regelen. Lukt dat niet, dan kan de student naar de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen. Een instantie, opgericht binnen het departement Onderwijs, dat het dossier ten gronde behandeld en een juridisch geldige uitspraak doet. Sinds 2011 is de Raad ook bevoegd voor klachten over studiepunten en leerkrediet. Elke student krijgt bij aanvang van het hoger onderwijs een hoeveelheid studiepunten, die moet hij inzetten wanneer hij een vak opneemt. Slaagt hij niet, dan is hij die studiepunten kwijt. Studenten die studiepunten kwijtraken door overmacht, bijvoorbeeld een langdurige ziekte, moeten naar de Raad om die studiepunten en hun kans op verder studeren terug te krijgen. In 2012 gingen 134 van de 345 klachten over dat leerkrediet. De andere klachten gaan traditiegetrouw over examenresultaten of tuchtmaatregelen. Vooral klagers uit Antwerpen Enkele jaren geleden waren het vooral de mannelijke studenten die een beroep instelden, nu zijn de vrouwen in de meerderheid (179 tegenover 156 mannen). De meeste klagers komen uit de provincie Antwerpen. Vanuit West-Vlaanderen komen het minst klachten. Nieuw in 2012 is dat er voor het eerst meer klachten komen tegen universiteiten (172) dan tegen hogescholen (146). De klachten komen uit alle studiegebieden. Bij de hogescholen zijn er uitschieters bij het studiegebied 'Handelswetenschappen en Bedrijfskunde' en uit de opleiding Onderwijs. Ook Gezondheidszorg en Sociaal-Agogisch Werk zien een stijging. Voor de universiteiten blijken de meeste studenten te komen uit het studiegebied Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen. In 2012 werden 281 van de 354 beroepen ontvankelijk verklaard, wat wil zeggen dat het dossier ten gronde behandeld werd door de raad. Nog opvallend: er wordt steeds minder beroep gedaan op een advocaat. Studenten kunnen zich voor de procedures bij de Raad laten bijstaan door een raadsman. Dat kan zowel een advocaat als een andere vertrouwenspersoon zijn. In slechts 57 gevallen werd beroep gedaan op een advocaat. Het overgrote deel van de studenten hebben hun zaak zelf verdedigd. (CG)