In februari 2014 schreef het tijdschrift Le Vif al dat er vragen rezen bij een reeks nieuwe kabinetsmedewerkers van de minister. Die medewerkers, van voornamelijk allochtone origine, zouden mogelijk in dienst genomen zijn om de campagne van de cdH-frontvrouw in Brussel te voeren. Volgens Le Vif kregen de nieuwe medewerkers als opdracht om zoveel mogelijk evenementen te vinden of te organiseren waarop de uittredende minister van Binnenlandse Zaken mogelijk potentiële kiezers uit Brusselse gemeenten zoals Anderlecht, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek of Brussel Hoofdstad zou kunnen ontmoeten. Het tijdschrift publiceerde ook kopieën van zogenaamde "functieprofielen" waarin de taken van de nieuwe medewerkers in de voorbereiding van de campagne omschreven werden. In juni 2014 opende het parket-generaal een onderzoek naar die medewerkers. Een jaar later vonden huiszoekingen plaats op het kabinet-Milquet. De minister van Leerplichtonderwijs in de Federatie Wallonië-Brussel, zeg maar de Franse gemeenschap, stelde indertijd dat het onderzoek gebaseerd was op ongefundeerde insinuaties, die van in het begin werden weerlegd, en op basis van één enkel persartikel. Begin april meldde Milquet dan zelf dat ze in verdenking was gesteld voor belangenvermenging en nam ze ontslag als minister voor Leerplichtenonderwijs in de Federatie Wallonië-Brussel. (Belga)

In februari 2014 schreef het tijdschrift Le Vif al dat er vragen rezen bij een reeks nieuwe kabinetsmedewerkers van de minister. Die medewerkers, van voornamelijk allochtone origine, zouden mogelijk in dienst genomen zijn om de campagne van de cdH-frontvrouw in Brussel te voeren. Volgens Le Vif kregen de nieuwe medewerkers als opdracht om zoveel mogelijk evenementen te vinden of te organiseren waarop de uittredende minister van Binnenlandse Zaken mogelijk potentiële kiezers uit Brusselse gemeenten zoals Anderlecht, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek of Brussel Hoofdstad zou kunnen ontmoeten. Het tijdschrift publiceerde ook kopieën van zogenaamde "functieprofielen" waarin de taken van de nieuwe medewerkers in de voorbereiding van de campagne omschreven werden. In juni 2014 opende het parket-generaal een onderzoek naar die medewerkers. Een jaar later vonden huiszoekingen plaats op het kabinet-Milquet. De minister van Leerplichtonderwijs in de Federatie Wallonië-Brussel, zeg maar de Franse gemeenschap, stelde indertijd dat het onderzoek gebaseerd was op ongefundeerde insinuaties, die van in het begin werden weerlegd, en op basis van één enkel persartikel. Begin april meldde Milquet dan zelf dat ze in verdenking was gesteld voor belangenvermenging en nam ze ontslag als minister voor Leerplichtenonderwijs in de Federatie Wallonië-Brussel. (Belga)