Sinds augustus 2012 moet per kwartaal 60 procent van de dienstencheque-werknemers die nieuw aangeworven worden ofwel uitkeringsgerechtigde volledig werkloze ofwel leefloner zijn. De wijziging die de regering vrijdag goedkeurde, heeft tot doel in hun opleiding te investeren. Het opleidingstraject moet bestaan uit externe opleidingen die vooraf door de vertegenwoordiger van de minister van Werk zijn goedgekeurd. Het zal nog worden uitgebreid met interne opleidingen. Daarvoor moeten de sociale partners eerst een voorstel uitwerken over een degelijke controle op de opleidingen. (Belga)

Sinds augustus 2012 moet per kwartaal 60 procent van de dienstencheque-werknemers die nieuw aangeworven worden ofwel uitkeringsgerechtigde volledig werkloze ofwel leefloner zijn. De wijziging die de regering vrijdag goedkeurde, heeft tot doel in hun opleiding te investeren. Het opleidingstraject moet bestaan uit externe opleidingen die vooraf door de vertegenwoordiger van de minister van Werk zijn goedgekeurd. Het zal nog worden uitgebreid met interne opleidingen. Daarvoor moeten de sociale partners eerst een voorstel uitwerken over een degelijke controle op de opleidingen. (Belga)