"Vanuit ACV Politie begrijpen we de nood aan een vereenvoudigd systeem van toelagen en vergoedingen, maar zonder de overgangsmaatregelen voor het huidige personeel en de correcties aan de barema's zouden we nooit akkoord gegaan zijn", zegt vakbondssecretaris Joery Dehaes in een mededeling. Op een beperkt aantal premies na doven de toelagen volgens ACV Politie allemaal uit, maar "de aanwezige personeelsleden kunnen ze nog behouden zolang ze in hun specifieke functie (met de daaraan verbonden functietoelage) blijven. De nieuwkomers zullen terechtkomen in een vernieuwd, zeg maar opgekuist, systeem van vergoedingen." De vakbond voegt eraan toe dat zowel de federale regering als de steden en gemeenten hun zeg nog hebben in dit dossier. (Belga)

"Vanuit ACV Politie begrijpen we de nood aan een vereenvoudigd systeem van toelagen en vergoedingen, maar zonder de overgangsmaatregelen voor het huidige personeel en de correcties aan de barema's zouden we nooit akkoord gegaan zijn", zegt vakbondssecretaris Joery Dehaes in een mededeling. Op een beperkt aantal premies na doven de toelagen volgens ACV Politie allemaal uit, maar "de aanwezige personeelsleden kunnen ze nog behouden zolang ze in hun specifieke functie (met de daaraan verbonden functietoelage) blijven. De nieuwkomers zullen terechtkomen in een vernieuwd, zeg maar opgekuist, systeem van vergoedingen." De vakbond voegt eraan toe dat zowel de federale regering als de steden en gemeenten hun zeg nog hebben in dit dossier. (Belga)