De Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties hebben een uitgebreid hervormingsplan klaar voor de arbeidsmarkt. De bedoeling is dat Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) die nota gebruikt bij het schrijven van een Vlaams regeerakkoord.

De focus van de sociale partners ligt op het wegwerken van de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor bedrijven het moeilijk hebben personeel te vinden. De Vlaamse sociale partners werkten een lijst met maatregelen uit met het oog op een grote groep mensen die nog altijd moeilijk werk vinden. Het gaat om kortgeschoolden, 55-plussers, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een arbeidshandicap.

Aan de volgende Vlaamse regering wordt gevraagd om een jobstimulans in te voeren. Dat is een premie die iedereen die onder een bepaalde inkomensgrens zit moet krijgen, waardoor die mensen maandelijks netto meer overhouden. Daarbovenop moet er van de sociale partners een aanvulling op de kinderbijslag komen voor werkende mensen met een laag inkomen.

Tegelijk vragen de bonden en de werkgevers bedrijven die een langdurig werkzoekende in dienst nemen een korting te geven op de sociale bijdragen die ze voor die werknemer betalen. De korting moet er volgens de sociale partners niet enkel komen voor langdurig werkzoekenden, maar ook voor kortgeschoolden of voor wie lange tijd geen arbeidsinkomen heeft gehad.

De Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties hebben een uitgebreid hervormingsplan klaar voor de arbeidsmarkt. De bedoeling is dat Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) die nota gebruikt bij het schrijven van een Vlaams regeerakkoord. De focus van de sociale partners ligt op het wegwerken van de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor bedrijven het moeilijk hebben personeel te vinden. De Vlaamse sociale partners werkten een lijst met maatregelen uit met het oog op een grote groep mensen die nog altijd moeilijk werk vinden. Het gaat om kortgeschoolden, 55-plussers, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een arbeidshandicap. Aan de volgende Vlaamse regering wordt gevraagd om een jobstimulans in te voeren. Dat is een premie die iedereen die onder een bepaalde inkomensgrens zit moet krijgen, waardoor die mensen maandelijks netto meer overhouden. Daarbovenop moet er van de sociale partners een aanvulling op de kinderbijslag komen voor werkende mensen met een laag inkomen. Tegelijk vragen de bonden en de werkgevers bedrijven die een langdurig werkzoekende in dienst nemen een korting te geven op de sociale bijdragen die ze voor die werknemer betalen. De korting moet er volgens de sociale partners niet enkel komen voor langdurig werkzoekenden, maar ook voor kortgeschoolden of voor wie lange tijd geen arbeidsinkomen heeft gehad.