Het akkoord omvat 8,1 miljoen voor koopkrachtverhoging en 6,6 miljoen en eenmalig 12 miljoen euro voor de versterking van de kwaliteit, uitbreiding, digitalisering en duurzaam werkgeverschap van de maatwerksector. "De komende jaren maken we volop werk van het versterken van onze maatwerkbedrijven. Het sociaal akkoord dat in november 2020 afgesproken werd, laat ons toe in totaal meer dan 26 miljoen euro te investeren in de sector. Voor de 22.000 kwetsbare werknemers in de sector komt er jaarlijks 1,1 procenr koopkrachtverhoging in de vorm van een anciënniteitstoeslag of een (forfaitaire) premie en ter ondersteuning van de ondernemingen zelf komen er extra middelen om te investeren in kwaliteit, professionalisering en uitbreiding", licht minister Crevits toe. Het akkoord voorziet een anciënniteitstoeslag vanaf 4 jaar anciënniteit. Afhankelijk van de nieuwe loonnorm komt er een tweede anciënniteitstoeslag vanaf 8 jaar anciënniteit. Voor de begeleiders van de maatwerkers komt er een verhoging van de jaarlijkse premie variërend van een vast bedrag van 513 euro tot 1.297 euro. Dit alles komt neer op 8,1 miljoen euro koopkrachtverhoging per jaar. Daarnaast wordt 6,6 miljoen extra per jaar uitgetrokken voor het versterken van de kwaliteit in de maatwerksector. Zo komt er een verhoging van de bestaande jaarlijkse ecocheque van 125 euro per werknemer. Voorts worden de diverse collectieve arbeidsovereenkomsten beter op elkaar afgestemd, waardoor werknemers in de beschutte werkplaatsen voortaan recht hebben op een hogere fietsvergoeding en werknemers in de sociale werkplaatsen op een hogere vergoeding voor de gemotoriseerde woon-werkverplaatsingen. Er komen ook 50 extra jobs in de maatwerkbedrijven en 2,7 miljoen euro is blijvend voorzien voor digitalisering en technologische evoluties. Bovenop deze jaarlijkse middelen, wordt er eenmalig 12 miljoen euro voorzien voor het versterken van de kwaliteit en de professionalisering van de sector. Zo komt er een éénmalige ecocheque van 300 euro per werknemer en is er ook eenmalige financiële steun voor verdere concrete acties in het kader van werkbaarheid, innovatie en professionalisering. (Belga)

Het akkoord omvat 8,1 miljoen voor koopkrachtverhoging en 6,6 miljoen en eenmalig 12 miljoen euro voor de versterking van de kwaliteit, uitbreiding, digitalisering en duurzaam werkgeverschap van de maatwerksector. "De komende jaren maken we volop werk van het versterken van onze maatwerkbedrijven. Het sociaal akkoord dat in november 2020 afgesproken werd, laat ons toe in totaal meer dan 26 miljoen euro te investeren in de sector. Voor de 22.000 kwetsbare werknemers in de sector komt er jaarlijks 1,1 procenr koopkrachtverhoging in de vorm van een anciënniteitstoeslag of een (forfaitaire) premie en ter ondersteuning van de ondernemingen zelf komen er extra middelen om te investeren in kwaliteit, professionalisering en uitbreiding", licht minister Crevits toe. Het akkoord voorziet een anciënniteitstoeslag vanaf 4 jaar anciënniteit. Afhankelijk van de nieuwe loonnorm komt er een tweede anciënniteitstoeslag vanaf 8 jaar anciënniteit. Voor de begeleiders van de maatwerkers komt er een verhoging van de jaarlijkse premie variërend van een vast bedrag van 513 euro tot 1.297 euro. Dit alles komt neer op 8,1 miljoen euro koopkrachtverhoging per jaar. Daarnaast wordt 6,6 miljoen extra per jaar uitgetrokken voor het versterken van de kwaliteit in de maatwerksector. Zo komt er een verhoging van de bestaande jaarlijkse ecocheque van 125 euro per werknemer. Voorts worden de diverse collectieve arbeidsovereenkomsten beter op elkaar afgestemd, waardoor werknemers in de beschutte werkplaatsen voortaan recht hebben op een hogere fietsvergoeding en werknemers in de sociale werkplaatsen op een hogere vergoeding voor de gemotoriseerde woon-werkverplaatsingen. Er komen ook 50 extra jobs in de maatwerkbedrijven en 2,7 miljoen euro is blijvend voorzien voor digitalisering en technologische evoluties. Bovenop deze jaarlijkse middelen, wordt er eenmalig 12 miljoen euro voorzien voor het versterken van de kwaliteit en de professionalisering van de sector. Zo komt er een éénmalige ecocheque van 300 euro per werknemer en is er ook eenmalige financiële steun voor verdere concrete acties in het kader van werkbaarheid, innovatie en professionalisering. (Belga)