De huisbezoeken werden indertijd ingevoerd in de strijd tegen gesjoemel met uitkeringen. In 2016 vonden 341 huisbezoeken plaats, waarvan in 105 gevallen bleek dat het domicilieadres en/of de gezinssituatie niet correct bleek aangegeven te zijn. Het jaar nadien was sprake van 648 visites en 229 niet-conforme vaststellingen, terwijl voor dit jaar de teller al op 706 huisbezoeken en 233 niet-correct doorgespeelde gegevens staat. "Uitkeringsfraude is voor mij fraude van de ergste soort", reageert staatssecretaris De Backer. "Mensen die het moeilijk hebben, moeten we absoluut helpen. Maar mensen die hulp misbruiken, zorgen ervoor dat andere mensen minder of zelfs niet geholpen kunnen worden. Dat wil ik er dus uit. Daarom maak ik er een prioriteit van in mijn beleid. En die aanpak loont". (Belga)

De huisbezoeken werden indertijd ingevoerd in de strijd tegen gesjoemel met uitkeringen. In 2016 vonden 341 huisbezoeken plaats, waarvan in 105 gevallen bleek dat het domicilieadres en/of de gezinssituatie niet correct bleek aangegeven te zijn. Het jaar nadien was sprake van 648 visites en 229 niet-conforme vaststellingen, terwijl voor dit jaar de teller al op 706 huisbezoeken en 233 niet-correct doorgespeelde gegevens staat. "Uitkeringsfraude is voor mij fraude van de ergste soort", reageert staatssecretaris De Backer. "Mensen die het moeilijk hebben, moeten we absoluut helpen. Maar mensen die hulp misbruiken, zorgen ervoor dat andere mensen minder of zelfs niet geholpen kunnen worden. Dat wil ik er dus uit. Daarom maak ik er een prioriteit van in mijn beleid. En die aanpak loont". (Belga)