Meer GAS-boetes voor minderjarigen

Meer GAS-boetes voor minderjarigen © belga

(Belga) Het aantal GAS-boetes voor minderjarigen ging de afgelopen vier jaar gestaag naar omhoog. Dat blijkt uit het vijfjaarlijks GAS-verslag dat onlangs werd overgemaakt aan het parlement. Van 2016 tot 2019 gaat het om een stijging met 36 procent.

Gemeentelijke Administratieve Sancties zijn straffen die steden en gemeenten kunnen opleggen voor overtredingen op het gemeentereglement. Het gaat dan bijvoorbeeld om sluikstorten, wildplassen, lawaaihinder of vandalisme. Meestal gaat het om boetes. In principe kunnen jongeren vanaf 14 jaar zo’n GAS-boete krijgen. Het gaat dan om maximaal 175 euro. Meerderjarigen betalen maximum 350 euro. Gemeenten kiezen in principe zelf of ze de GAS-wet toepassen en vanaf welke leeftijd ze dat doen. Uit het vijfjaarlijks verslag over de Gemeentelijke Administratieve Sancties blijkt nu dat de gemeentebesturen steeds vaker ook minderjarigen op de bon zwieren. In 2016 kregen 469 minderjarigen een GAS-boete, in 2019 waren dat er 640, of een stijging van ongeveer 36 procent. De meeste steden en gemeenten, ruim 78 procent, hanteert wel een leeftijdsgrens van 16 jaar. De anderen delen GAS-boetes uit vanaf de minimale wettelijke leeftijdsgrens van 14 jaar. Het verslag vermeldt ook hoeveel GAS-boetes er werden uitgereikt aan minderjarigen in functie van de ernst van de inbreuken. Vooral voor zware gemengde inbreuken – zware strafrechtelijke inbreuken die toch met een GAS-boete kunnen worden bestraft – is het verschil opvallend. In 2016 reikten de 3 gemeentes die minderjarigen daarvoor op de bon zwierden amper 4 boetes uit in die categorie, in 2019 waren dat er 35, verdeeld over 4 gemeentes. Over het algemeen maken GAS-boetes voor minderjarigen nog altijd wel maar een fractie uit van het totaal; het gaat om nog geen halve procent. In totaal werden tussen 2016 en 2019 meer dan een half miljoen GAS-boetes uitgeschreven voor meerderjarigen, voor minderjarigen waren het er amper 2.251. Van de 353 Belgische gemeentes die deelnamen aan de GAS-rapportage, voorzien er 337 Gemeentelijke Administratieve Sancties in het gemeentereglement. Afvalgerelateerde inbreuken zoals sluikstorten of het achterlaten van sigarettenpeuken worden het vaakst vastgesteld, gevolgd door lawaaihinder en diergerelateerde inbreuken – denk aan honden zonder leiband. Inbreuken op de netheid, zoals het gebrekkig onderhoud van tuinen of voetpaden, en beschadiging van goederen sluiten het rijtje. Ook graffiti en vandalisme vallen onder die laatste categorie. Meestal opteren GAS-ambtenaren voor een boete, maar in principe kunnen ze ook alternatieve maatregelen zoals gemeenschapsdienst of bemiddeling opleggen. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content