Anders dan in het buitenland wordt de taxi in Vlaanderen gezien als een vrij uitzonderlijk en duur vervoermiddel. Er rijden ook relatief weinig vergunde taxi's rond. Dat is te wijten aan de vaste tarieven, de beperking tot het grondgebied van de gemeente waar de taxi een vergunning heeft, de waslijst van regeltjes en de quota die het aantal taxi's beperken tot 1 taxi per 1.000 inwoners. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil de taxi's in Vlaanderen "democratiseren". "Ik wil meer taxi's aan lagere prijzen", klinkt het. De Vlaamse regering heeft nu definitief het licht op groen gezet voor het nieuwe taxidecreet. Dat decreet schrapt de bestaande vaste tarieven. Exploitanten zullen in de toekomst zelf hun prijs kunnen bepalen. Ook het quotum van 1 taxi per 1.000 inwoners verdwijnt, net als de beperking van het werkingsgebied tot het grondgebied van een gemeente. "Nu kan een taxi die van Antwerpen naar Gent rijdt geen nieuwe klanten oppikken in Gent. Zo betaal je als klant ook voor de lege terugrit", aldus Weyts. Voortaan zullen exploitanten over heel Vlaanderen kunnen werken. Er worden niet alleen regels geschrapt, er wordt er ook één opvallende toegevoegd. Zo komt er een taalkennisvereiste voor taxibestuurders. Die zullen voortaan allemaal Nederlands moeten kunnen spreken met hun klanten. Lokale besturen zullen bijkomende vergunningen kunnen geven voor een standplaats: een geprivilegieerd plaats voor een taxi ter hoogte van een attractiepool of een mobiliteitsknooppunt, zoals een treinstation of een luchthaven. Het decreet, dat volgens minister Weyts ook ruimte biedt voor nieuwe concepten als Uber, moet ten laatste in werking treden op 1 januari 2020. (Belga)

Anders dan in het buitenland wordt de taxi in Vlaanderen gezien als een vrij uitzonderlijk en duur vervoermiddel. Er rijden ook relatief weinig vergunde taxi's rond. Dat is te wijten aan de vaste tarieven, de beperking tot het grondgebied van de gemeente waar de taxi een vergunning heeft, de waslijst van regeltjes en de quota die het aantal taxi's beperken tot 1 taxi per 1.000 inwoners. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil de taxi's in Vlaanderen "democratiseren". "Ik wil meer taxi's aan lagere prijzen", klinkt het. De Vlaamse regering heeft nu definitief het licht op groen gezet voor het nieuwe taxidecreet. Dat decreet schrapt de bestaande vaste tarieven. Exploitanten zullen in de toekomst zelf hun prijs kunnen bepalen. Ook het quotum van 1 taxi per 1.000 inwoners verdwijnt, net als de beperking van het werkingsgebied tot het grondgebied van een gemeente. "Nu kan een taxi die van Antwerpen naar Gent rijdt geen nieuwe klanten oppikken in Gent. Zo betaal je als klant ook voor de lege terugrit", aldus Weyts. Voortaan zullen exploitanten over heel Vlaanderen kunnen werken. Er worden niet alleen regels geschrapt, er wordt er ook één opvallende toegevoegd. Zo komt er een taalkennisvereiste voor taxibestuurders. Die zullen voortaan allemaal Nederlands moeten kunnen spreken met hun klanten. Lokale besturen zullen bijkomende vergunningen kunnen geven voor een standplaats: een geprivilegieerd plaats voor een taxi ter hoogte van een attractiepool of een mobiliteitsknooppunt, zoals een treinstation of een luchthaven. Het decreet, dat volgens minister Weyts ook ruimte biedt voor nieuwe concepten als Uber, moet ten laatste in werking treden op 1 januari 2020. (Belga)