De regering-Michel nam al verschillende maatregelen om uitkeringsfraude aan te pakken. Zo kan de RVA sinds vorig jaar opnieuw onaangekondigde huisbezoeken afleggen bij werkzoekenden. In 2016 voerde de RVA 341 van die onaangekondigde huisbezoeken uit. Bij 105 huiszoekingen, in bijna een derde van de gevallen dus, werd er domiciliefraude vastgesteld. "De cijfers tonen aan dat we geen heksenjacht voeren, maar dat de controles gericht zijn", zei De Backer na vragen van Jean-Marc Delizée (PS). Sinds juli 2016 kunnen de inspectiediensten van de RVA en het RIZIV ook gegevens opvragen over het energieverbruik. Opvallend hoog of laag verbruik kan een aanwijzing zijn van domiciliefraude. Er werd een proefproject opgestart met de netbeheerder Eandis. Op zes maanden tijd werden zo 344 verdachte situaties aangeduid en onderzocht. In 27 dossiers werd al fraude vastgesteld en gesanctioneerd, nog eens 67 onderzoeken zijn nog lopende en 250 dossiers werden zonder gevolg geklasseerd. Vanaf oktober wordt het project uitgebreid met nog zes partners: de netbeheerders RESA, Sibelga, Infrax en de drie koepels van waterbedrijven AquaFlanders, AquaBru en AquaWal. (Belga)

De regering-Michel nam al verschillende maatregelen om uitkeringsfraude aan te pakken. Zo kan de RVA sinds vorig jaar opnieuw onaangekondigde huisbezoeken afleggen bij werkzoekenden. In 2016 voerde de RVA 341 van die onaangekondigde huisbezoeken uit. Bij 105 huiszoekingen, in bijna een derde van de gevallen dus, werd er domiciliefraude vastgesteld. "De cijfers tonen aan dat we geen heksenjacht voeren, maar dat de controles gericht zijn", zei De Backer na vragen van Jean-Marc Delizée (PS). Sinds juli 2016 kunnen de inspectiediensten van de RVA en het RIZIV ook gegevens opvragen over het energieverbruik. Opvallend hoog of laag verbruik kan een aanwijzing zijn van domiciliefraude. Er werd een proefproject opgestart met de netbeheerder Eandis. Op zes maanden tijd werden zo 344 verdachte situaties aangeduid en onderzocht. In 27 dossiers werd al fraude vastgesteld en gesanctioneerd, nog eens 67 onderzoeken zijn nog lopende en 250 dossiers werden zonder gevolg geklasseerd. Vanaf oktober wordt het project uitgebreid met nog zes partners: de netbeheerders RESA, Sibelga, Infrax en de drie koepels van waterbedrijven AquaFlanders, AquaBru en AquaWal. (Belga)