Uit cijfers van Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) blijkt dat sinds 1 februari dit jaar al 550 burgers zijn gedood in Myanmar, onder wie 46 kinderen. Het geweld escaleerde op zaterdag 27 maart toen ten minste 114 mensen werden gedood. Datzelfde weekend voerde het leger van Myanmar luchtaanvallen uit in de Karen-staat, waarbij verscheidene burgers werden gedood en naar schatting 10.000 mensen gedwongen werden hun huizen te ontvluchten. "Deze afschuwelijke gewelddaden moeten onmiddellijk ophouden", aldus de ngo's. "Wij zijn ernstig bezorgd over de ernstige humanitaire gevolgen van deze crisis. De toegang tot vitale gezondheidsdiensten voor gewonden en chronisch zieken wordt belemmerd, waardoor het risico van langdurige invaliditeit toeneemt en de reactie op de COVID-19-pandemie een extra uitdaging vormt." De organisaties herhalen hun oproep aan de strijdkrachten en politie om geen buitensporig geweld meer te gebruiken tegen burgers, vreedzame betogers, journalisten en medewerkers van de media en de mensenrechten te respecteren. Daarnaast dringen de ngo's er bij alle betrokkenen op aan om "alle beschikbare kanalen, forums en diplomatieke middelen te gebruiken" om ervoor te zorgen dat de burgers worden beschermd tegen geweld en ze onderdak en bescherming krijgen. Verder moet humanitaire hulp "ongehinderde toegang" krijgen en moet er "dringend een vreedzame oplossing komen voor de crisis". De oproep komt onder meer van Oxfam International, Save the Children, People in Need en Plan International. (Belga)

Uit cijfers van Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) blijkt dat sinds 1 februari dit jaar al 550 burgers zijn gedood in Myanmar, onder wie 46 kinderen. Het geweld escaleerde op zaterdag 27 maart toen ten minste 114 mensen werden gedood. Datzelfde weekend voerde het leger van Myanmar luchtaanvallen uit in de Karen-staat, waarbij verscheidene burgers werden gedood en naar schatting 10.000 mensen gedwongen werden hun huizen te ontvluchten. "Deze afschuwelijke gewelddaden moeten onmiddellijk ophouden", aldus de ngo's. "Wij zijn ernstig bezorgd over de ernstige humanitaire gevolgen van deze crisis. De toegang tot vitale gezondheidsdiensten voor gewonden en chronisch zieken wordt belemmerd, waardoor het risico van langdurige invaliditeit toeneemt en de reactie op de COVID-19-pandemie een extra uitdaging vormt." De organisaties herhalen hun oproep aan de strijdkrachten en politie om geen buitensporig geweld meer te gebruiken tegen burgers, vreedzame betogers, journalisten en medewerkers van de media en de mensenrechten te respecteren. Daarnaast dringen de ngo's er bij alle betrokkenen op aan om "alle beschikbare kanalen, forums en diplomatieke middelen te gebruiken" om ervoor te zorgen dat de burgers worden beschermd tegen geweld en ze onderdak en bescherming krijgen. Verder moet humanitaire hulp "ongehinderde toegang" krijgen en moet er "dringend een vreedzame oplossing komen voor de crisis". De oproep komt onder meer van Oxfam International, Save the Children, People in Need en Plan International. (Belga)