Er vielen ook twintig gewonden, liet procureur Ricardo Castro weten. (Belga)