De bijeenkomsten worden georganiseerd in navolging van de protesten in diverse Franse steden de voorbij weken, waarbij scholieren en jongeren op straat kwamen om te protesteren tegen de wet van de Franse minister van Arbeid El Khomri. Die wil onder meer het ontslagrecht versoepelen en de werktijden wijzigen. Met de Nuit Debout willen de demonstranten naar eigen zeggen hun ongenoegen uiten over het actuele politieke systeem met het partijdenken en de almaar toenemende macht van de economische wereld. De mensen die donderdagavond het woord namen, spraken uitgebreid over een basisinkomen dan volgens hen zou kunnen worden gerealiseerd door het monetaire systeem te hervormen, en door de sociale zekerheid te behouden. Ze haalden ook de arbeidsduurvermindering aan, die werknemers de kans geeft om hun werk beter te verdelen en om na te denken en zichzelf heruit te vinden. Beter werken is ook enkel mogelijk wanneer men het systeem van exploitatie achter zich laat. Anderen menen dan weer dan we moeten afstappen van een economisch model van groei in een wereld die gelimiteerd is. Naast het kapitalisme en het socialisme, die aan de burgers of de staat de keuze laten om de rijkdommen te verdelen, werd ook verwezen naar de associatieve economie van Rudolf Steiner als denkpiste die in deze wereld waar alles en iedereen met elkaar verbonden is. De aanwezigen halen ook aan dat de cumulatie van mandaten de kwaliteit van het politieke wereld naar beneden haalt. Ze stelden onder meer voor om een burgerkabinet op te richten om de politici te kunnen beïnvloeden. (Belga)

De bijeenkomsten worden georganiseerd in navolging van de protesten in diverse Franse steden de voorbij weken, waarbij scholieren en jongeren op straat kwamen om te protesteren tegen de wet van de Franse minister van Arbeid El Khomri. Die wil onder meer het ontslagrecht versoepelen en de werktijden wijzigen. Met de Nuit Debout willen de demonstranten naar eigen zeggen hun ongenoegen uiten over het actuele politieke systeem met het partijdenken en de almaar toenemende macht van de economische wereld. De mensen die donderdagavond het woord namen, spraken uitgebreid over een basisinkomen dan volgens hen zou kunnen worden gerealiseerd door het monetaire systeem te hervormen, en door de sociale zekerheid te behouden. Ze haalden ook de arbeidsduurvermindering aan, die werknemers de kans geeft om hun werk beter te verdelen en om na te denken en zichzelf heruit te vinden. Beter werken is ook enkel mogelijk wanneer men het systeem van exploitatie achter zich laat. Anderen menen dan weer dan we moeten afstappen van een economisch model van groei in een wereld die gelimiteerd is. Naast het kapitalisme en het socialisme, die aan de burgers of de staat de keuze laten om de rijkdommen te verdelen, werd ook verwezen naar de associatieve economie van Rudolf Steiner als denkpiste die in deze wereld waar alles en iedereen met elkaar verbonden is. De aanwezigen halen ook aan dat de cumulatie van mandaten de kwaliteit van het politieke wereld naar beneden haalt. Ze stelden onder meer voor om een burgerkabinet op te richten om de politici te kunnen beïnvloeden. (Belga)