Dat blijkt uit een online enquête die Artsenkrant/le Journal du Médecin uitvoerde in april.

AK/JdM organiseerde een online enquête om uit te zoeken hoeveel artsen denken besmet te zijn met SARS-Cov-2 en hoe ze dat ervaren. De peiling werd verspreid via de elektronische nieuwsbrief van Artsenkrant en ook Domus Medica, Bvas en de assistentenvereniging VASO namen ze op in hun mailings.

Doorwerken

Enkel wie dacht besmet te zijn, werd verzocht de vragen in te vullen. Dat deden 230 artsen (47 procent huisartsen, 48 procent specialisten en 5 procent artsen in opleiding). Zij hadden dus een vermoeden van besmetting met het virus. Van die 230 respondenten kon uiteindelijk slechts 54 procent zich laten testen om uit te maken of de symptomen wel degelijk toe te schrijven waren aan Covid-19.

Stopten ze dan ook met werken? Neen. Van de 230 artsen die antwoordden, bleven de meesten (58 procent) aan de slag. 42 procent was op het moment van de rondvraag (tussen 30 maart en 28 april) aan het herstellen.

54 procent van de artsen die ons meldden dat ze besmet waren, zaten in de leeftijdsgroep 40 tot 59 jaar. In de andere leeftijdscategorieën waren er minder besmettingen: <30 jaar (6,96 procent), 30-39 jaar (14,35 procent), 60-69 jaar (20,87 procent) en >70 jaar (4,35 procent). 53 procent van de - vermoedelijk - besmette artsen zijn mannen, 47 procent vrouwen.

Hoe voelen die - vermoedelijk - besmette artsen zich fysiek en mentaal? 68 procent van de respondenten is naar eigen zeggen tevreden over zijn fysieke gezondheid, 22 procent is ontevreden (zie grafiek). En hoe zit het met de mentale gezondheid? Zeven op de tien artsen zijn ook tevreden over hun mentale gezondheid - van wie 22 procent zeer tevreden.

null, /
null © /

Apothekers

Dezelfde vragenlijst werd via de nieuwsbrief van het vakblad 'de Apotheker' ook verspreid onder officina- en ziekenhuisapothekers. Daaruit blijkt dat 93 apothekers vermoeden dat ze besmet zijn met Covid-19. Dat werd bij 29 apothekers (31 procent) bevestigd door een test. 64 apothekers (69 procent) werden niet getest. 65 apothekers (70 procent) werkten gewoon door.

Het spreekt vanzelf dat deze online bevragingen een momentopname zijn.

Dat blijkt uit een online enquête die Artsenkrant/le Journal du Médecin uitvoerde in april.AK/JdM organiseerde een online enquête om uit te zoeken hoeveel artsen denken besmet te zijn met SARS-Cov-2 en hoe ze dat ervaren. De peiling werd verspreid via de elektronische nieuwsbrief van Artsenkrant en ook Domus Medica, Bvas en de assistentenvereniging VASO namen ze op in hun mailings.Enkel wie dacht besmet te zijn, werd verzocht de vragen in te vullen. Dat deden 230 artsen (47 procent huisartsen, 48 procent specialisten en 5 procent artsen in opleiding). Zij hadden dus een vermoeden van besmetting met het virus. Van die 230 respondenten kon uiteindelijk slechts 54 procent zich laten testen om uit te maken of de symptomen wel degelijk toe te schrijven waren aan Covid-19.Stopten ze dan ook met werken? Neen. Van de 230 artsen die antwoordden, bleven de meesten (58 procent) aan de slag. 42 procent was op het moment van de rondvraag (tussen 30 maart en 28 april) aan het herstellen. 54 procent van de artsen die ons meldden dat ze besmet waren, zaten in de leeftijdsgroep 40 tot 59 jaar. In de andere leeftijdscategorieën waren er minder besmettingen: <30 jaar (6,96 procent), 30-39 jaar (14,35 procent), 60-69 jaar (20,87 procent) en >70 jaar (4,35 procent). 53 procent van de - vermoedelijk - besmette artsen zijn mannen, 47 procent vrouwen. Hoe voelen die - vermoedelijk - besmette artsen zich fysiek en mentaal? 68 procent van de respondenten is naar eigen zeggen tevreden over zijn fysieke gezondheid, 22 procent is ontevreden (zie grafiek). En hoe zit het met de mentale gezondheid? Zeven op de tien artsen zijn ook tevreden over hun mentale gezondheid - van wie 22 procent zeer tevreden. Dezelfde vragenlijst werd via de nieuwsbrief van het vakblad 'de Apotheker' ook verspreid onder officina- en ziekenhuisapothekers. Daaruit blijkt dat 93 apothekers vermoeden dat ze besmet zijn met Covid-19. Dat werd bij 29 apothekers (31 procent) bevestigd door een test. 64 apothekers (69 procent) werden niet getest. 65 apothekers (70 procent) werkten gewoon door.Het spreekt vanzelf dat deze online bevragingen een momentopname zijn.