N-VA-parlementslid Segers reageert tevreden op de cijfers. "Het is ontzettend belangrijk dat minderjarige nieuwkomers zo snel mogelijk aan de slag kunnen op school. Niet alleen voor hun talige ontwikkeling, maar ook voor het sociaal contact en de inburgering. Dat dit niet evident is, wisten we al. Scholen hebben nu eenmaal een limiet. Maar de cijfers tonen wel aan dat alle spelers zich inzetten om zo snel mogelijk oplossingen te vinden. En dat kunnen we alleen maar toejuichen", aldus Segers. Uit de cijfers die Segers heeft opgevraagd, blijkt dat de DISCIMUS-databank vorig jaar bijna 13.000 keer is bevraagd vanuit de Kruispuntbank Integratie (KBI). In bijna 7.000 gevallen bleek daarbij dat de minderjarige was ingeschreven in een school. "Bij 1.114 bevragingen was de minderjarige uitgeschreven en 4.883 minderjarigen waren niet ingeschreven", aldus Segers. Volgens Segers is de Kruispuntbank Integratie een "succesverhaal" en wordt het vaker en door meer instanties gebruikt. De ontsluiting van de informatie naar OCMW's toe blijkt volgens hem wel nog een probleem. "Dit voorjaar komt daar verandering in. Hopelijk raken de testen tijdig afgerond zodat ook de OCMW's nog voor de zomer over de nodige informatie beschikken," besluit hij. Op die manier zou de informatiedoorstroom nog dit jaar geoptimaliseerd zijn. (Belga)

N-VA-parlementslid Segers reageert tevreden op de cijfers. "Het is ontzettend belangrijk dat minderjarige nieuwkomers zo snel mogelijk aan de slag kunnen op school. Niet alleen voor hun talige ontwikkeling, maar ook voor het sociaal contact en de inburgering. Dat dit niet evident is, wisten we al. Scholen hebben nu eenmaal een limiet. Maar de cijfers tonen wel aan dat alle spelers zich inzetten om zo snel mogelijk oplossingen te vinden. En dat kunnen we alleen maar toejuichen", aldus Segers. Uit de cijfers die Segers heeft opgevraagd, blijkt dat de DISCIMUS-databank vorig jaar bijna 13.000 keer is bevraagd vanuit de Kruispuntbank Integratie (KBI). In bijna 7.000 gevallen bleek daarbij dat de minderjarige was ingeschreven in een school. "Bij 1.114 bevragingen was de minderjarige uitgeschreven en 4.883 minderjarigen waren niet ingeschreven", aldus Segers. Volgens Segers is de Kruispuntbank Integratie een "succesverhaal" en wordt het vaker en door meer instanties gebruikt. De ontsluiting van de informatie naar OCMW's toe blijkt volgens hem wel nog een probleem. "Dit voorjaar komt daar verandering in. Hopelijk raken de testen tijdig afgerond zodat ook de OCMW's nog voor de zomer over de nodige informatie beschikken," besluit hij. Op die manier zou de informatiedoorstroom nog dit jaar geoptimaliseerd zijn. (Belga)