Het circulatieplan weert auto's uit het Gentse stadscentrum, wat de ondervraagde Gentse ondernemers naar eigen zeggen 10 tot 30 procent omzetverlies heeft gekost. Een klein aantal zelfstandigen (9 procent) zag zijn omzet stijgen. De bevraging was niet anoniem, om manipulatie tegen te gaan. Tweeënzestig procent van de ondernemers merkt negatieve reacties over het circulatieplan bij de klanten. Vooral dat GPS-systemen nog steeds niet aangepast zijn, stuit heel wat automobilisten tegen de borst. De ondernemersorganisatie vraagt een aantal bijsturingen. "Er moet een positieve imagocampagne komen, een slimme verlaging van de parkeertarieven in combinatie met een goed uitgebouwd openbaar vervoersnet", zegt directeur Jos Vermeiren van Unizo Oost-Vlaanderen. "Een aantal zaken zijn ter harte genomen, zoals het vergunningensysteem, de nood aan een positieve imagocampagne en een eerste aanpassing aan de parkeertarieven eind mei", klinkt het. Toch wordt volgens Unizo de stem van de ondernemer onvoldoende gehoord. De ondernemersorganisatie zal de resultaten van de campagne aan het Gentse stadsbestuur en de oppositiepartijen overmaken. (Belga)

Het circulatieplan weert auto's uit het Gentse stadscentrum, wat de ondervraagde Gentse ondernemers naar eigen zeggen 10 tot 30 procent omzetverlies heeft gekost. Een klein aantal zelfstandigen (9 procent) zag zijn omzet stijgen. De bevraging was niet anoniem, om manipulatie tegen te gaan. Tweeënzestig procent van de ondernemers merkt negatieve reacties over het circulatieplan bij de klanten. Vooral dat GPS-systemen nog steeds niet aangepast zijn, stuit heel wat automobilisten tegen de borst. De ondernemersorganisatie vraagt een aantal bijsturingen. "Er moet een positieve imagocampagne komen, een slimme verlaging van de parkeertarieven in combinatie met een goed uitgebouwd openbaar vervoersnet", zegt directeur Jos Vermeiren van Unizo Oost-Vlaanderen. "Een aantal zaken zijn ter harte genomen, zoals het vergunningensysteem, de nood aan een positieve imagocampagne en een eerste aanpassing aan de parkeertarieven eind mei", klinkt het. Toch wordt volgens Unizo de stem van de ondernemer onvoldoende gehoord. De ondernemersorganisatie zal de resultaten van de campagne aan het Gentse stadsbestuur en de oppositiepartijen overmaken. (Belga)