Artsen hadden tot 24 februari de tijd om aan het RIZIV hun beslissing te melden om zich volledig, gedeeltelijk of niet te houden aan het medicomut-akkoord voor 2021. Van de huisartsen gaf 92,11 procent groen licht. Wat specialisten betreft, keurde 78,74 procent de tekst goed. Die scores zijn vergelijkbaar met het vorige akkoord: 91,89 procent bij de huisartsen en 78,72 procent bij de specialisten. De overeenkomst kent de artsen (huisartsen en specialisten) een basisbudget van 8,89 miljard euro toe voor hun honoraria, een stijging van 3,58 procent ten opzichte van het budget voor 2020. Ook de honoraria voor een reeks verstrekkingen door specialisten (o.a. medische beeldvorming, gynaecologie en anesthesiologie) gaan omhoog, wat het totaal op 9,72 miljard euro brengt. Het akkoord geldt voor een periode van één jaar, van 1 januari tot 31 december 2021. "De gezondheidscrisis heeft de sterke en zwakke punten van ons gezondheidszorgsysteem aan het licht gebracht, maar ook de groeiende sociale ongelijkheden. Het was dus essentieel om tot een akkoord te komen dat de toegankelijkheid van de zorg garandeert, en om te kunnen rekenen op de sterke steun van het medisch korps", aldus minister Vandenbroucke. (Belga)

Artsen hadden tot 24 februari de tijd om aan het RIZIV hun beslissing te melden om zich volledig, gedeeltelijk of niet te houden aan het medicomut-akkoord voor 2021. Van de huisartsen gaf 92,11 procent groen licht. Wat specialisten betreft, keurde 78,74 procent de tekst goed. Die scores zijn vergelijkbaar met het vorige akkoord: 91,89 procent bij de huisartsen en 78,72 procent bij de specialisten. De overeenkomst kent de artsen (huisartsen en specialisten) een basisbudget van 8,89 miljard euro toe voor hun honoraria, een stijging van 3,58 procent ten opzichte van het budget voor 2020. Ook de honoraria voor een reeks verstrekkingen door specialisten (o.a. medische beeldvorming, gynaecologie en anesthesiologie) gaan omhoog, wat het totaal op 9,72 miljard euro brengt. Het akkoord geldt voor een periode van één jaar, van 1 januari tot 31 december 2021. "De gezondheidscrisis heeft de sterke en zwakke punten van ons gezondheidszorgsysteem aan het licht gebracht, maar ook de groeiende sociale ongelijkheden. Het was dus essentieel om tot een akkoord te komen dat de toegankelijkheid van de zorg garandeert, en om te kunnen rekenen op de sterke steun van het medisch korps", aldus minister Vandenbroucke. (Belga)